گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

    ادامه فعالیت کتاب بخوانیم..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 22:37  توسط سرگروه پایه پنجم - رستم ساکت  | 

توضیحاتی در باره ی فعالیت های کتاب بخوانیم

1-درک و دریافت 

2-واژه آموزی و گسترش واژگان

3-نکته

4-گفت و شنود

5-فعّالیّت های ویژه

               توضیحاتی در باره ی فعّا لیّت های بخوانیم      


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند 1387ساعت 20:24  توسط سرگروه پایه پنجم - رستم ساکت  | 

انشا

معیار تصحیح انشا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 7:54  توسط سرگروه پایه پنجم - رستم ساکت  | 

آزمون جامع معلمان 2

سئوالات مربوط به راهنمای کتاب بخوانیم وبنویسیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1387ساعت 7:50  توسط سرگروه پایه چهارم ابتدایی - سیما یوسفی  | 

روش تدریس نشانه 2 بخوانیم کلاس

روش تدریس نشانه های2      کتاب بخوانیم کلاس اول ابتدایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 11:57  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

بارم وتودجه بندی پیشنهادی بخوانیم وبنویسیم

 جدول پیشنهادی بودجه بندی و بارم بندی موضوعات کتاب درسی فارسی (بخوانیم وبنویسیم) دوره ابتدایی سال تحصیلی 88-87
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 0:17  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

ویژگی سئوالات امتحانی

ویژگی سئوالات امتحانی

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 18:17  توسط سرگروه پایه پنجم - رستم ساکت  | 

بارم بندی

بارم بندی وبودجه بندی پیشنهادی علوم پنجم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 8:25  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

بارم بندی

بارم بندی وبودجه بندی پیشنهادی علوم چهارم ابتدایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 8:20  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

آزمون جامع معلمان

سری اول سئوالات آزمون :


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند 1387ساعت 8:12  توسط سرگروه پایه چهارم ابتدایی - سیما یوسفی  |