گروه آموزشی دوره ابتدایی

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هند

بچه‌ها ی خوش‌‌خط

 

خوش‌خطي از جمله صفاتي است كه برخي آن را ارثي مي‌دانند. مي‌توان شواهدي براي اثبات اين مدعا يافت. اما ذاتي بودن خط‌خوش به آن معنا نيست كه اين صفت قابل يادگيري نباشد. در واقع مي‌توان از ابتدا كه بچه‌ها دبستان مي‌روند، با توجه به يك رشته ملاحظات و انجام تمرين‌هايي چند، دانش‌آموزان را به اهميت خط خوش واقف و اين قابليت را در آنان تقويت كرد. در مطلبي كه در پي مي‌آيد، آموزگاري توصيه‌هايي را براي واداشتن دانش‌آموزان از بدخطي و تشويق آنان به خوش‌خطي عرضه مي‌كند. مخاطب برخي از اين توصيه‌ها آموزگاران و  والدين و برخي ديگر خود دانش‌آموزان است. نويسنده معتقد است توجه به نگارش دانش‌آموزان از همان سال‌هاي اوليه دبستان مورد توجه قرار بگيرد.

 

پرورش قابليت خو‌شنويسي در بچه‌ها مي‌تواند امتيازي چشمگير در بزرگسالي براي آنان به همراه داشته باشد. هر چه باشد، خوش‌خطي از جمله صفاتي است كه همواره مورد توجه بسياري  قرار مي‌گيرد. پس اگر مي‌خواهيد فرزندتان خوش‌خط شود، به اين نكات توجه كنيد:

 

علل بدخطــــي

* توجه نكردن دانش‌آموزان به خط زمينه دفتر و تخته كلاس.
* اضطراب و نگراني دانش‌آموزان هنگام نوشتن.
* نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن.
* نداشتن آ‌مادگي جسماني، رواني، روحي.
* وجود اختلالات يادگيري در دانش‌آموزان.
* نداشتن هدف و انگيزه براي زيبانويسي.
* مواجه شدن دانش‌آموزان با حجم زياد تكاليف.
* تندنويسي تكاليف.
* استفاده از خودكار، روان‌نويس و وسايل مشابه آن.
* آشنا شدن دانش‌آموزان در كلاس اول با خط نسخ ماشيني، اين امر سبب مي‌شود در كلاس‌هاي بالاتر به سختي بتواند خط نستعليق را جايگزين خط نسخ كند.
* خط نسخ  كتاب‌هاي درسي دوره ابتدايي.
* اتلاف وقت هنگام نوشتن خط نسخ مانند كلمه (محمد) اگر همين كلمه را دانش‌آموز با خط نستعليق بنويسد سرعت بيشتري خواهد داشت.
* بي‌توجهي به هنر.
* خط نسخ روي كاغذ حجم بيشتري مي‌گيرد، اما واژگان در خط نستعليق جاي كمتري اشغال مي‌كنند.
* خط نسخ به سبب نداشتن سيرهاي دايره‌اي و انحناها و قوسهاي موجود در مفردات و كلمات صرفاً يادگيري در خواندن و نوشتن را تسهيل ميكند و تأثيري در خوشنويسي ندارد.
* فشردگي برنامه كلاسي در يك نيمروز و فشار بر دانش‌آموزان به سبب دو يا چند نوبتي بودن مدرسه.
* استفاده از ابزار نامناسب از جمله مداد كوتاه و كاغذ بدون خط به خصوص در پايه‌هاي اوليه ابتدايي.
* بي‌‌دقتي هنگام نوشتن و رعايت نكردن هم شكلي، هم اندازه و هم فاصله بودن واژگان.
* بي‌دقتي براي تميز و مرتب نوشتن.
* تراكم بيش از حد شاگردان در كلاس و نداشتن فضاي مناسب و كافي براي نوشتن.
* دادن تكاليف نامناسب و بدون تناسب با توانايي كودكان.
* بي‌اعتنايي اغلب معلمان ابتدايي به استفاده از خط‌ نستعليق و  آموزش آن.
* واكنش‌هاي منفي و نامناسب بعضي معلمان در برخورد با نوشته‌هاي دانش‌آموزان.
* جدي نگرفتن يادگيري خط از طرف خانواده و مدرسه و نبود مراقبت‌هاي لازم.
* نبود انگيزه، حوصله و دانش لازم نزد برخي معلمان ابتدايي براي آموزش خط به دانش‌آموزان.
* بدخطي بعضي از والدين، سرمشق نامناسبي براي كودكان است.
* دادن سرمشق‌هايي با رسم‌الخط نامناسب به دانش‌آموزان.
* ندانستن روش‌ و راهكارهاي، خوشنويسي و اجرا نكردن تمرين‌هاي لازم.
* قرار دادن چپ دست و راست دست در كنار هم هنگام نوشتن.
* بي‌توجهي به زيبايي هنري خط كه باعث تقويت روح لطيف در كودكان مي‌شود.
* نبود دستورالعمل مشخص و روشني براي آموزش خط نستعليق به منظور تكرار و تمرين دانش‌آموزان.

 

راهكـــارهاي رفـــع بدخطـــي

براي رفع بدخطي دانش‌آموزان، از سوي معلمان و پژوهشگران راهكارهاي فراواني معرفي شده است كه به ذكر برخي از آنها مي‌پردازيم:

* در كلاس اول ابتدايي از مجرب‌ترين و علاقه‌مند‌ترين معلمان استفاده شود.
* تمهيداتي به عمل آيد كه معلم درس اول بتواند در حين آموزش از ابزارهاي سمعي بصري استفاده كند.
* معلمان با اصول صحيح نوشتن آشنا و داراي خط خوش باشند.
* براي معلمان در زمينه خط نستعليق دوره‌هاي كارآموزي آموزش ضمن خدمت گذاشته شود تا پس از ديدن دوره‌هاي لازم، در كلاس حضور يابند.
* انگيزه آموزش خط زيبا به دانش‌آموزان در معلمان تقويت شود.
* معلمان در مورد خط بچه‌ها را توبيخ نكنند.
*‌معلم با رفتار خود در ميان دانش‌آموزان تبعيض قايل نشود.
* با رسيدگي انفرادي به نوشته‌هاي كودكان ضعيف دليل بدخطي بررسي و براي برطرف كردن آن تمهيدات لازم انديشيده شود.
* علاقه و انگيزه براي صحيح نوشتن و زيبانويسي را در كودكان تقويت كنند.
* به تفاوت‌هاي فردي و نقاط قوت و ضعف دانش‌آموزان توجه شود.
* مقدار تكاليف با توانايي كودكان تناسب داشته باشد.
* تكاليف هدفدار باشد و باعث تقويت قواي ذهني كودك شود.
* تكاليف به گونه‌اي باشد تا تمرين و تكرار آنها باعث تثبيت يادگيري شود.
* تكاليف به صورت مستمــــر مورد رسيدگــي معلم قرار گيرد و او از تشويق و تذكر استفاده كند.
* اهميت انجام دادن تكاليف نوشتني براي كودك مشخص باشد.
* از الفاظ مناسب و زيبا مانند بسيار خوب، عالي، آفرين فرزندم و ... در تأييد نوشته‌هاي كودكان استفاده شود.
* هرگز نبايد تكاليف دانش‌آموزان را خط زد، زيرا انگيزه زيبا نوشتن را در آنها از بين مي‌برد.
* در نوع تكاليف تنوع وجود داشته باشد تا رغبت انجام دادن آن در دانش‌آموز ايجاد شود.
* بعضي اشتباهات دانش‌آموزان چشم‌پوشي شود و او مورد راهنمايي قرار گيرد.
* هدف از نوشتن به صورت خط نستعليق براي دانش‌آموزان روشن باشد.
* دانش‌آموزان به خط زمينه دفتر و تخته كلاس توجه كنند.
* دانش‌آموزان به جهت‌هاي حركت در نوشتن مانند بالابه پايين، راست به چپ و زير خط دقت كنند.
* كودك مداد را به طور صحيح در دست بگيرد و براي نوشتن، از ابزار مناسب استفاده كند.
* با رعايت نظم و پاكيزگي صفحه دفتر خود را كثيف نكند.
* زياد درشت و زياد ريز ننويسد و به يك اندازه نوشتن عادت كند.
* در آغاز نوشتن از دفاتر خط‌دار استفاده كند تا بتواند در مراحل بعدي بدون استفاده از خط زمينه مطلب خود را در خطي مستقيم و درست بنويسد.
* دانش‌آموزان عادت كنند واژگان را يك‌سره و يك باره بنويسند و سپس نقطه‌هاي حروف هر كلمه را بگذارند.
* بهتر است تا زماني كه شاگردان به درست نوشتن عادت كنند، تكاليف خود را در كلاس و زير نظر مستقيم معلم انجام دهند.
* دانش‌آموزان نوشتن واژگان ديگر را نيز تمرين كنند و نوشتن كلمات و رونويسي مختص به كتاب نباشد تا درست نوشتن كلمات ديگر را نيز ياد بگيرند.
* از وضع خانوادگي، مالي، فرهنگي، توانايي‌ها، حالات روحي رواني، عاطفي و بهداشتي دانش‌آموزان اطلاعات كافي در دست باشد، زيرا گاهي انگيزه‌هاي بدخطي ناراحتي‌هاي روحي  عاطفي و فرهنگي است.
*‌ يك رسم‌الخط يك دست و يكسان به خط ريز نستعليق يا شبيه آن براي سال اول در نظر گرفته شود.
* كتب درسي با رسم‌الخط تلطيف شده خط نستعليق چاپ شود.
* نگاه كردن به خط نستعليق(مشق نظري) تأثير زيادي در خوش‌نويسي دارد. بنابر اين بهتر است از پايه اول دانش‌آموز با اين خط آشنا شود.
* به ساعت خوشنويسي اهميت بيشتري داده شود.
* از رسم‌الخط‌هاي تحريري براي تقويت مهارت دانش‌آموزان در نوشتن استفاده شود(مانند تمرين‌هايي براي پر رنگ‌كردن كلمات تحريري، كپي كردن از روي آنها جهت تمرين، شبيه‌سازي به طور مستقيم از طريق نگاه كردن(مشق نظري) و عمل سايه‌زدن).
* براي استفاده از خط نستعليق به صورت مداوم و مستمر تأ‌كيد شود.

مهين يونس‌زاده مطلبی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آبان 1386ساعت 20:14  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

چند روش دیکته

1) املا به صورت گروهي. به اين شکل که بچه‌ها را به گروه‌هاي 5 يا 6 نفره تقسيم مي‌کنيم و در هر گروه، هر خط را يک نفر از گروه مي‌نويسد و در انتها نمره گروهي مي‌دهيم و آن املا در پوشه کار گروه‌ها قرار مي‌گيرد.

2) هر گروه يک متن املا با کمک تمام اعضاي گروه خود مي‌نويسد و ما املاي همه گروه‌ها را جمع‌آوري کرده و مي‌خوانيم و سپس يا بهترين متن ديکته را به کل کلاس مي‌گوييم و يا از هر گروه يک پاراگراف انتخاب کرده و ديکته تلفيقي تهيه کرده و به کل کلاس، ديکته مي‌گوييم. در اين صورت متن ديکته را بچه‌ها انتخاب کرده‌اند.

3) بچه‌ها را گروه‌بندي مي‌کنيم و سپس هر گروه متن ديکته‌اي را مي‌نويسد و براي گروه ديگر مي‌خواند تا آن گروه بنويسند. ديکته گروه به گروه نام ديگر اين ديکته است.

4) در روش ديگر، باز بچه‌ها به گروه‌هاي 5 يا 6 نفره تقسيم مي‌شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب مي‌کنيم و از بچه‌ها در گروه‌ها مي‌خواهيم که هر کدام جمله‌اي را در ارتباط با درس بنويسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و يک متن کوتاه و زيبا بسازد.

5) در مواقعي که شاگردي ضعيف است و در املا پيشرفت چنداني ندارد، مي‌توان در هنگام ديکته دانش‌آموز ضعيف را کنار دانش‌آموز قوي نشاند تا بعضي از لغات را که برايش مشکل است، با مشورت بنويسد. در نتيجه دانش‌آموز ضعيف، هم آن لغت را به خوبي به ذهن مي‌سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمي‌شود. البته اين روش نبايد به طور تکرار و هميشگي باشد.

6) در هنگام تصحيح کردن املا، معلم صحيح لغات را نمي‌نويسد و دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پيدا مي‌کنند و بعد ما به آن املا نمره مي‌دهيم. يعني، ابتدا دور کلمات اشتباه خط مي‌کشيم و صحيح آن را بچه‌ها مي‌نويسند و ما به صحيح نوشتن آنها نمره مي‌دهيم.

7) روش ديگر اين است که معلم بهتر است متن ديکته را قبل از املا براي بچه‌ها بخواند، ولي بچه‌ها چيزي ننويسند و تنها گوش دهند.

8) بعد از املا هم بايد متن مجدداً خوانده شود، يعني در هر املا کل متن بايد سه بار خوانده شود.

9) در صورت ديگر املا، مي‌توان شفاهي ديکته را خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را هجي کنند و در هوا بنويسند.

10) نوع ديگر املا مي‌تواند چنين باشد که شاگرد پشت سري کلمات را روي پشت فرد جلويي بنويسد و شاگرد جلويي از روش حرکت انگشتي فرد عقبي بتواند لغات را بفهمد و بنويسد که اين يک نوع بازي و املا است.

11) در روش ديگر به بچه‌ها مي‌گوييم روزنامه با خود به کلاس بياورند و لغات را ببرند و از لغات بريده شده يک بند املا براي ما درست کنند و بر روي ورقه بچسبانند. يا اين روش مي‌تواند به صورت گروهي هم صورت گيرد.

12) مي‌توان املايي را به صورت پلي‌کپي بدون نقطه، بدون تشديد و يا به صورت لغات ناقص به دانش‌آموزان داد تا آنان در جاي مناسب نقطه بگذارند و يا تشديد قرار دهند يا لغات ناقص را کامل کنند.

13) مي‌توان ديکته را به صورت لغات صحيح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه‌ها کلمه غلط را خط بزنند.

14) روش ديگر املا مي‌تواند به صورت تصويري باشد. يعني، شکل را به دانش‌آموزان بدهيم تا آنان املاي صحيح آن را بنويسند.

15) املاي تقويت حافظه: بدين صورت که معلم متني را روي تخته مي‌نويسد و سپس متن را براي دانش‌آموزان مي‌خواند و سپس روي نوشته‌هايش روي تخته پرده مي‌کشد و بچه‌ها بايد هر آنچه از متن فهميده‌اند را بنويسند. سپس معلم پرده را از تخته برمي‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تخته مقايسه مي‌کنند و به خود امتياز مي‌دهند.

16) روش ديگر، مي‌تواند استفاده از آينه باشد که کلمات را بر عکس بنويسيم و بچه‌ها با آينه درست آن را بنويسند و يا صحيح آن را بخوانند.

17) ديکته آبکي: روش ديگر، استفاده از آب و محيط حياط مدرسه است. بدين ترتيب که بچه‌ها به صورت انفرادي و يا گروهي با خود آب‌پاش به مدرسه مي‌آورند و با آب ديکته را روي زمين بنويسند و گروهي نوشته‌هاي خود را تصحيح کنند.

18) روش ديگر در تصحيح املا اين است که دانش‌آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و يا ديکته به صورت جمله‌سازي از لغات مهم درس باشد.

19) کلمات مهم يا مشکل درس را روي پارچه بنويسند و سپس با خمير و يا نخ و سوزن کلمات را بسازند و يا بدوزند که در اين صورت املا با هنر و بازي توأمان مي‌شود (يادگيري تلفيقي)

20) دانش‌آموزان از اشتباهات خود در املا کلمات هم‌خانواده، متضاد و يا هم معنا بنويسند.

21) براي آشنايي دانش‌آموزان با انواع صداها و لهجه‌ها در هنگام ديکته گفتن و از اين که بچه‌ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگيرند، معلم مي‌تواند از اطرافيان خود بخواهد تا متن املا را بر روي نوار بخوانند و صداي خود را ضبط کنند و سپس آن متن را به کلاس بياورد و بچه‌ها از روي آن نوار ديکته بنويسند و در هنگام ارزشيابي پاياني و يا هر زمان ديگر بچه‌ها دچار مشکل نشوند.

22) همکاران معلم مي‌توانند در املاهاي کلاسي جاي خود را تعويض کنند و به بچه‌هاي کلاس‌هاي ديگر املا بگويند تا بچه‌ها با انواع صداها و لحن‌ و گويش در ديکته آشنا شوند.

23) دانش‌آموزان مي‌توانند به والدين خود ديکته بگويند و والدين در املاي خود چند کلمه را اشتباه بنويسند تا بچه‌ها آنها را تصحيح کنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

24) بچه‌ها مي‌توانند به معلم خود ديکته بگويند. هر گروه يک پاراگراف به معلم بگويد و در انتها گروه‌ها ورقه‌ معلم را تصحيح کنند و يا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را صحيح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمداً اشتباه بنويسد.

25) براي والدين بي‌سواد، فرزند مي‌تواند صداي خود را ضبط کند و از روي صداي خود به خودش ديکته بگويد يعني صداي ضبط شده خود را جايگزين صداي اولياي خود که بي سواد هستند، نمايد.

26) يکي ديگر از روش‌ها براي تصحيح املا اين است که مي‌توان املا را به بچه‌ها داد تا تصحيح کنند، ولي در نهايت نمره نهايي را معلم بدهد و يا دانش‌آموزان تصحيح کننده با مداد کنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره‌اي که دانش‌آموزان داده مقايسه کند.

27) معلم لغاتي را بر روي مقوا مي‌نويسد و مقوا را به تخته نصب مي‌کند و زمان کوتاهي وقت مي‌دهد تا دانش‌آموزان کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را جمع مي‌کند. در اين جا بچه‌ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را مي‌نويسند و ما لغات و کلمات آنان را تصحيح مي‌کنيم تا دقت آنان سنجيده شود. 28) دانش‌آموزان املا را در هوا بنويسند و ما هم در هوا تصحيح کنيم نه با قلم و روي کاغذ.

29) روش ديگر املا که همراه با بازي هم است، اين است که دانش‌آموزان با گچ روي زمين مدرسه و حياط مدرسه ديکته بنويسند و سپس حياط را دسته‌جمعي بشويند تا آثار گچ حياط مدرسه را کثيف نکند.

30) معلم مي‌تواند املا را بر روي چندين کارت بنويسد و اين کارت‌ها بين گروه‌ها تقسيم شود تا تمام گروه‌ها کارت را ببيند و سپس کارت‌ها را جمع کرده و از روي آنها ديکته بگويد. لازم به تذکر است که روش‌هاي املا که به عنوان نمونه بيان گرديد را نبايد به عنوان روش واحد تلقي کرد. اگر هر روشي بيشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشي خود را از دست مي‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌هاي متنوع املا را به کار گيرد نتيجه مفيدي عايد دانش‌آموزان خواهد شد

                                             بهمن  فهیم بخشی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 20:17  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

 نوشتن انشاهای خلاق

 

افسانه علی پاشازاده

 

 

انشاء به معنی ایجاد کردن، پرورش دادن، ابداع و خلق کردن است و آنچه را که امروزه فن انشاء گفته میشود از نخستین معنای آن(ایجاد)گرفته شده است. انشاء به معنی نظم دادن به فکر به معنی ایجاد کلام و سخن و نگارش آن است. معادل فارسی انشاء دبیری است که به معنی منشیگری و کتابت میباشد.در اصطلاح ادبیات انشاء عبارت از نگارش جملات و عباراتی است که افکار نویسنده را به صورتی روشن و زیبا بیان کند که خواننده آنها را به سهولت بفهمد و برایش خوشایند و مطلوب باشد.

 

هدفهــــای آمـــوزش انشـــا

1)دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که می‌اندیشند و می‌خوانند به دیگری بگویند و بنویسند.

2)دانش‌آموزانی که تخیل قوی و استعدادی بیشتر در نویسندگی دارند بشناسیم و در مسیری صحیح هدایت کنیم.

3) پرورش قوه استدلال،تفکر و دقت دانش‌آموزان و وادار کردن آنها به درست دیدن و شنیدن،سپس دیده و شنیده خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است.

 

روش آمـــوزش انشا
زمینه یادگیری انشاء مانند کودکی می‌ماند برای سخن گفتن،غذا خوردن،راه رفتن از ساده به مشکل نیاز به کمک بسیار ما دارد این دانش‌آموز و یا نوآموز برای اینکه بهتر بنویسد و بهتر بیان کند و مطالب را آنچه که هست بازگو کند نیاز به کمک و راهنمایی و هدایت ما دارد.


* پایه نوشتن صحیح و مستقل از همان کلاسهای اولیه گذاشته میشود.دانش‌آموزان از سال اول تحصیل می‌آموزند که چگونه منظور خود را درست بیان کنند در کلاس دوم علاوه بر جمله‌سازی و تکمیل جمله‌های ناقص،با کلمه‌های آشنا جواب سؤالات را به صورت کتبی می‌نویسند و از کلاس سوم نوشتن انشاء عملاً آغاز می‌گردد و دانش‌آموزان ابتدا برای هر انشاء طرح‌ریزی می‌نمایند و این طراحی در مرحله اول به طور شفاهی انجام می‌گیرد و بعد به صورت کتبی درمی‌آید.


* برای دانش‌آموزان انشاء آموزگاران باید دانش‌آموزان را هدایت و راهنمایی کنند که شاگردان نظم فکری داشته و در مشاهدات خود دقیق باشند،درست بیندیشند،خوب بیان کنند و به قاعده بنویسند. تنها دادن موضوع برای نوشتن انشاء کافی نیست دانش‌آموزان لازم است که بیاموزند که قبلاً فکر کنند و ریزه‌کاریها را دقیق مشاهده نمایند و پس از آنکه فکر و مایه‌ای برای نوشتن پیدا کردند ما به کارگیری اصول نگارشی را که از آموزگار خود فرا گرفته‌اند شروع به نوشتن انشاء نمایند.


* یکی از شرایط نوشتن انشاء تسلط و مهارت یافتن در خواندن است برای این کار یکی از بهترین روشها جمع کردن کتاب داستان دانش‌آموزان و دادن کتابها به دانش‌آموزان که آن کتابها را نخوانده‌اند و به همین ترتیب تا همه دانش‌آموزان در مدت یکی دو هفته متوالی بتوانند تمامی کتاب داستانها را بخوانند و خلاصه‌ی آن را در دفتر خود بنویسند.گاهی اوقات نوآموز نمی‌تواند فکر خود را روی موضوعی متمرکز کند و یا مایه ذهنی لازم و کافی در آن زمینه ندارد.در این صورت معلم می‌تواند معانی و مفاهیم را به او القاء کند و شاگرد به آن معانی لباس مناسب بپوشاند و به صورت مکتوب درآورد.


یک تذکـــــر مهــــم در نوشتن انشــــا
دانش‌آموزان باید بدانند همان‌طوری که در صحبت کردن نباید از موضوع خارج شد بی‌مورد سخن گفت و یا زیاد حرف زد،در نوشتن هم باید از حاشیه‌رویهای بی‌موقع و آوردن جمله‌های پرلفظ و بی‌معنی خودداری کرد. امروزه نوشته‌ای پسندیده است که دارای جمله‌های کوتاه و رعایت مساوات در کلام باشد.

* در نوشتن انشاء باید از بازی داستان‌سازی نیز استفاده کرد داستانهای نیمه تمام که دانش‌آموز باید ادامه داستان را خود از فکر و ذهن خود بسازد و یا این روش را به صورت بازی دربیاوریم یکی از دانش‌آموزان داستانی را شروع می‌کند و پس از گفتن یکی دو جمله نوبت به دانش‌آموز دیگر می‌رسد که دنباله‌ی داستان را بگوید همین‌طور تا آخر،تا داستان تمام شود در این بازی علاوه بر تقویت سرعت انتقال و تخیل اطفال،قدرت حفظ،رشته منطقی کلام نیز در آنها پرورش می‌یابد.
* در درس انشاء به رغبت و علاقه دانش‌آموزان و مفید بودن آنچه آموخته میشود باید توجه بیشتری داشت داشتن روزنامه دیواری،تهیه لوحه‌های مختلف کمک مؤثری به انشاء دانش‌آموزان می‌کند،چون موضوعات توصیفی با محسوسات و مشاهدات و تجربه‌های کودکان بستگی پیدا می‌کند با علاقه و رغبت بیشتری می‌نویسند.

محل مناسب نوشتن انشا (کلاس یا منزل)
معلمینی که تنها به تعیین موضوع انشاء بسنده می‌کنند و از دانش‌آموزان می‌خواهند که در منزل انشاء بنویسند و در جلسه بعد در کلاس بخوانند و مجدداً موضوعی دیگر برای جلسه آینده معین می‌کنند باعث می شوند که تعدادی از دانش‌آموزان از اولیای خود کمک بگیرند و تعدادی اصلاً ننویسند و یا تنها به نوشتن چند جمله تکراری و بی‌سر و ته اکتفا کنند. بهترین راه‌حل برای نوشتن انشاء ابتدا هر درسی که داده میشود معلم باید هم خانواده و مخالف و هم معنی کلماتی که در آن درس وجود دارد برای دانش‌آموزان یاد بدهد بعد از چند درس دانش‌آموز دیگر مثل قبل از معلم تقلید نمی‌کند بلکه جلوتر از معلم این کلمات را پیدا کرده و سعی در یادگیری این کلمات میشود و این کار به صورت بازی درمی‌آید.بعد از چند جلسه بعضی از کلمات هر درس را مشخص کرده و به صورت جمله در کلاس می‌نویسند و برای بقیه دانش‌آموزان آنها را می‌خوانند و یا احیاناً در پای تخته می‌نویسند تا با کلمات و جملات بیشتری آشنا بشوند در جلسات بعدی موضوعی به دانش‌آموز گفته میشود که در کلاس در مورد آن موضوع فقط به صورت جمله‌های کوتاه بنویسند و بعد از چهار ماه به دانش‌آموز کلمه انشاء را بیان می‌کنیم و در مورد انشاء بیشتر صحبت می‌کنیم و نکاتی که در مورد موضوعی خاص مربوط میشود مشخص می‌کنیم و به نوشته‌های جمله‌سازی خود نظمی منطقی داده و به صورت یک نوشته کامل درمی‌آوریم و مطالب دانش‌آموزان باید در قالب جملات کوتاه و کامل در مورد آن موضوع بیان شود.


* در کلاسهای چهارم و پنجم شاگردان را به استفاده از تشبیهات زیبا تشویق می‌کنیم.در کلاس اول و دوم انشاء شامل جمله‌نویسی درباره کلمه یا تصویر میباشد و گاه کامل کردن جمله و انشاء از کلاس سوم شروع میشود.دانش‌آموزانی که نمی‌توانند انشاء را بنویسند و نمی‌دانند چگونه شروع کنند معلم می‌تواند به آنها کمک کند تا در کار نوشتن راه بیفتند که برای موضوع تعدادی سؤال به آنها بدهد تا پاسخ به آن سؤالات مطلب نوشته‌ی ایشان باشد در نوشته باید قواعد درست‌نویسی رعایت گردد.هر مطلب انشاء را در بند یا پاراگرافی جداگانه بنویسند خوب است اگر نوشته یا ابیات مناسب و یا ضرب‌المثل همراه باشد.


مــــوضــــوع انشــــــــا
وظیفه معلم در درجه اول انتخاب موضوعی مناسب کلاس برای انشاء است در کلاسهای پایینتر بسیار ساده و آسان است ولی رفته رفته موضوعها پیچیده‌تر میشود.

موضوع اول: ساده‌ترین موضوع،انشایی است که زیاد احتیاج به تفکر و تعقل نباشد مثل یک توصیف کلاس،در این حالت شاگرد آنچه را که به چشم خود می‌بیند به صورت جملات کوتاه به روی کاغذ می‌آورد.اگر این موضوع برای بعضی از دانش‌آموزان مشکل بود و ندانستند که از کجا و به چه ترتیب شروع کنند معلم می‌تواند با توصیف شفاهی آنها را راهنمایی کنند تا بتوانند بنویسند .
موضوع دوم: تبدیل شعر به نثر است که به زبانی ساده و به زبان امروزی نوشته شود که در کلاس سوم به دانش‌آموزان داده میشود.
موضوع سوم: موضوعات اجتماعی مثل وظیفه پلیس و خیابان که علاوه بر چشم بینا،به قوه فکر و استدلال نیاز هست در پایه چهارم به دانش‌آموزان گفته میشود.
کم‌کم باید از محسوسات کاست و به محتویات افزود و از موضوعهای اجتماعی به سوی موضوعهای اخلاقی رفت و به تدریج آنها را به اندیشیدن و مدد گرفتن از تجمل واداشت البته مسایل اخلاقی و آنگونه که خود احساس کرده‌اند می‌نویسند که در اوایل کلاس پنجم به دانش‌آموزان گفته میشود.
در اواخر کلاس پنجم موضوعات ادبی فلسفی و موضوعهای جامعه مانند قصه‌نویسی و رمان‌نویسی به دانش‌آموز گفته میشود اما نگارش این موضوعهای جامع،کار هر شاگردی نیست،علاوه بر آموختن فنون نگارش و تعقل و استدلال و توصیف،استعدادی خاص می‌خواهد. در پایه سوم خلاصه‌نویسی که میتوان یک درس یا متنی را به صورت خلاصه بنویسند گاهی میتوان یک تصویر یا سلسله تصاویر موضوع انشاء قرار داد و از شاگردان خواست که در مورد این تصاویر مطلب بنویسند. نکات بهداشتی را از کودکان بخواهیم مثل(چرا مسواک می‌زنید؟)
در پایه سوم به دانش‌آموز یادآور می‌شویم که بهتر است نوشته خود را با یک جمله بهتر تمام کنیم و اگر دانش‌آموزان مطالب جالبی بیان کرده اما جمله‌های او ناصحیح است می‌توانیم تذکر لازم را در پایین صفحه بنویسیم و به فکر و اندیشه او نمره بدهیم.

یک نکتــــــــه مهــــم
در تمامی پایه‌ها برای این که دانش‌آموزان با نوشتن بیشتر آشنا بشوند باید به کتاب بنویسیم بیشتر اهمیت بدهیم چون تمامی نکاتی که در بنویسیم وجود دارد علائم و نشانه‌هایی هستند که در نوشتن انشاء به ما کمک می‌کنند و به تک تک تمرینات اهمیت داده و به دانش‌آموزان یاد دهیم.مثل موضوعهایی در مورد رعایت علائم دستوری در نوشتن.

  • در جمله و انشا علامت‌گذاری باید مراعات شود.
  • نقطه در پایان جمله‌های کامل به کار می‌رود.
  • دو نقطه (:) علامت نقل قول است و گفته دیگران را در گیومه می‌گذاریم.
  • علامت سؤال ( ؟) در پرانتز نویسنده راجع‌به آن صحبت شک و تردید دارد.
  • علامت تعجب (!) در آخر جملات عاطفی مثل به‌به! آفرین!
  • هر جا ( و ) بگذاریم نیازی به ویرگول نداریم.
  • آخر جمله‌های کامل به صورت پرسشی نوشته شود.
  • و علامتهای دیگری که در پایه‌های مختلف به دانش‌آموز گفته میشود تا نوشته‌ آنها کامل‌تر شود.

نکات مهــــم در نوشتن انشــــا
در مورد کلمه‌ی ایجاز(مختصرگویی) را بیشتر توضیح دهیم باید مختصر نوشتن را در نوشته مراعات کنیم و کلمه‌ها و جمله‌های زائد را حذف کنیم و به درازا کشیدن کلام یا به کار بردن کلمات زائد خودداری کنیم و علامت‌گذاری را در نوشته مراعات کنیم. وجود مقدمه در نتیجه‌گیری در تمامی انشاءها الزامی نیست. کلمات را در نوشتن خود به صورت کتابی به کار ببریم و از نوشتن به صورت محاوره‌ای و شکسته خودداری بکنیم.

انــــــــواع انشــــا

1) توصیفــــی یا وصفــــی:
ساده‌ترین نوع انشاء است دانش‌آموز چیزهایی را که در اطراف خود می‌بیند یا می‌شنود یا احساس می‌کند وصف و تعریف می‌نماید.

 

2) گزارش‌نویســـی:
برخی گزارش‌نویسی را نوعی انشای نقلی به حساب می‌آورند.
وقتی دانش‌آموزان به گردش علمی می‌روند معلم می‌تواند از آنها بخواهد که گزارش از آن روز تهیه کند.غالباً برای تهیه گزارش نیاز به تحقیق،سؤال و جستجو میباشد.

 

3) انشای نقلــــی:

برای بیان سرگذشت خود یا دیگران به کار میرود یا معلم میتواند برای آموزش انشای نقلی تمرینات زیر را انجام دهد داستان‌گویی،نوشتن خلاصه متن خوانده شده نوشتن خلاصه کارهایی که در زمان معینی انجام شد مثلاً روز جمعه چه کار کرده.

 

4) برگرداندن شعــــر به زبان ساده و نثــــر امروز:
معلم می‌تواند شعرهای مناسبی را از کتاب فارسی یا خارج از کتاب به دانش‌آموزان داده و بخواهد که اشعار را به نثر ساده امروز بنویسند شاگردان باید توجه کنند در این نوع نوشته از حاشیه رفتن خودداری کنند و تنها مفهوم را به زبان ساده و گویا و کوتاه بنویسند.

 

5) انشای تخیلـــی:

محصول ذهن و ساخته و پرداخته افکار دانش‌آموز است و غالباً اساس خارجی ندارد این نوع انشاء فرصتی است برای شناخت افکار دانش‌آموز و گرایشات درونی او که در چه دنیایی و آرزوهای درست و غلط او چگونه است.معلم می‌تواند شروع داستانی را بگوید و دانش‌آموزان آن را تمام کنند یا از شاگردان بخواهیم قلم،کاغذ،دفتر یا تخته سیاه و سرگذشت اشیاء را بیان کند.

 

6) خلاصه‌نویســـــی:

موجب پرورش قدرت نویسندگی و گسترش از کودکان میشود و آنها را آماده می‌کند که در موقع لزوم بخوانند اصل مقصود یک درسی یا یک مقاله را استخراج نمایند.

7) نامه ‌نگـــــاری:

نامه بیان کتبی موضوعی است برای مخاطبی که حضور ندارد نامه‌ای را که ما می‌نویسیم معرف شخصیت فرهنگ،ادب و ذوق و سلیقه ماست و باید همان اثر را در مخاطب بگذارد که شخصیت خود ما می‌گذارد.

8) انواع نامه:
نامه‌های خصوصی-نامه‌های رسمی و اداری
داشتن حاشیه سفید نامه‌ها الزامی است حاشیه سمت راست بیشتر از سمت چپ است.
در نامه‌های اداری گذاشتن تاریخ در بالا گوشه سمت چپ لازم است.
نامه‌های خصوصی باید ساده و بیان‌کننده روح صمیمیت و یکرنگی باشد.اما در نامه‌های اداری جنبه رسمی بودم مراعات میشود و نامه‌های اداری نباید خودمانی نوشته شود.
برای نوشتن نامه نباید از مداد استفاده کنند.
نامه‌های اداری یا رسمی را میتوان تایپ کرد اما اگر نامه دوستانه را تایپ کنیم نشانه بی‌صمیمیتی ما نسبت به گیرنده نامه خواهد بود.

قواعد علامت‌گذاری:
علامت‌گذاری در نامه مانند هر نوشته دیگری رعایت می شود.
کلماتی را در نوشته خود به کار بریم که معنی آنها را می‌دانیم و اگر معنی کلمه‌ای را نمی‌دانیم بهتر است به فرهنگ لغات مراجعه کنیم و غلط املایی در نوشته نداشته باشیم.اگر برای کسی نامه می‌نویسیم لازم است نشانی ما را داشته باشد.نشانی در زیر متن نامه بنویسیم.در نامه اداری نام و نام خانوادگی و امضا الزامی است.

ارکان یک نامه
هر نامه شامل چهار بخش اصلی است:
1) عنوان
2) شروع نامه
3) متن نامه
4) عبارت پایان نامه
نامه اداری حاشیه سفید در سمت راست در نامه اداری گاه اسم دقیق اداره یا سازمان و گاه رئیس که اداره را مخاطب قرار می‌دهند. مثال:ریاست محترم اداره آموزش و پرورش متن نامه اداری کوتاه و ساده باشد.ذکر مطالب اضافی خودداری گردد.

مشخصات موضوعات انشاء در دوره ابتدایی

1) داشتن علاقه

2) داشتن اطلاعات

3) محدود و معین بودن موضوع انشاء

4) موضوعات باید مربوط به محیط زندگی و مسائل روز باشد.

5) وصف یک تصویر

6) چند کلمه که معانی آنها به هم نزدیک است.

 

تهیه و تنظیم طــــــــ-رح انشا
قدمهایی که در مراحل اولیه برای تنظیم طرح و نوشتن انشاء برداشته می شود:
1) انتخاب موضوع
2) یادداشت نکته‌های مختلف درباره آن
3) دسته‌بندی نکات
4) منظم کردن مطالب به ترتیب منطقی
5) صحبت کردن
6) نوشتن انشا

مشکلات نوشتن انشاء در دوره ابتدایی
1) عدم داشتن مطلب
2) عدم توسعه کتابخانه دبستان و کلاس
3) عدم شرکت دادن بچه‌ها در مجالس عمومی،سخنرانی،نماز جمعه،گردشها و بادیدهای علمی سطح آگاهی آنها را کاهش می‌دهد.
4) عدم فراهم نکردن زمینه‌های مساعد و واقعی برای اجبار یافتن به نوشتن مانند شرکت در تهیه روزنامه‌دیواری،نوشتن نامه و دادن پیام کتبی به خانواده
5) عدم گنجینه لغات کودکان
6) عدم آموختن کلمات هم خانواده،متشابه و متضاد و افزایش لغات آنها
7) عدم آشنایی به سبک و الگوی خاص که بهترین نمونه‌ همان متون دروس کتابهای فارسی است.
8) عدم تطابق موضوع انشاء با سن و فهم و علاقه کودکان
9) عدم توانایی در ترکیب کلمات و بیان احساس فکر
10) عدم آشنایی دانش‌آموز با چگونگی شروع انشاء

معیارهای تصحیح انشاء در دوره ابتدایی
1) آیا دانش‌آموز اندیشه و مطلب خاصی برای نوشتن داشته است؟
2) آیا بیان مطلب با جملات روشن و درست انجام گرفته و انشاء از غلط‌های املایی و دستوری خالی است؟
3) آیا برای بیان مطلب با جملات روشن و درست انجام گرفته و انشاء از غلط‌های املایی و دستوری خالی است؟
4) هر مطلبی با توجه به اهمیت آن در جای خود قرار گرفته و از تکرار مطالب خودداری شده است؟
5) آیا علائم نقطه‌گذاری رعایت شده؟
6) آیا زیبایی و لطافت در انشاء وجود دارد؟

به هر حال هر معلمی با توجه به روشی که خود در نظر دارد انشاء را تصحیح می‌کند ولی یک راه خوب و مناسب که تلفیقی از روشهای مختلف است. آموزگار قبلاً خود انشاها را بخواند یادآوریها و نکات لازم را در حاشیه هر انشاء تذکر دهد.نکات خوب و مثبت را در انشاها علامتگذاری کند و استخراج نماید و همچنین نقاط ضعف انشاها را معین کند.در ساعت انشاء قبل از این که انشاها خوانده شود راجع به نکات مثبت و منفی انشاها توضیح دهد(بدون این که نام کسی را ذکر کند)و دانش‌آموزی جنبه‌های مثبت را بر روی تخته‌ی کلاس یادداشت کند و دانشآموزانی که نمره آنها از حد معینی کمتر شده موظف شوند که یک بار دیگر آن انشاء را بنویسند و عبارتهای مورد تأیید معلم را که در روی تخته کلاس نوشته شده در انشاهای خود بیاورند.

 

منیع: آموزش انشا نویسی                                          سمیرا اسلامیه

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 20:58  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

 

                                  مشکلات دیکته نویسی

شمار دانش آموزانی که دچار برخی از مشکلات رفتاری یا تحصیلی هستند قابل توجه است . آمار دانش آموزانی که اختلال یادگیری به معنی خاص دارند ، بین 4تا12 درصد گزارش شده است. بی تردید شمار افرادی که دچار برخی مشکلات یادگیری هستند به مراتب بیشتر از این می باشد معلمان مدارس و والدین کودکان ،غالبا برای حل مشکلات آنان از روشهای قدیمی و گاه منسوخ کمک می گیرند که علاوه بر صرف انرژی و وقت فراوان ، نه تنها حاصل چندانی به دنبال ندارد ، بلکه ممکن است موجب خستگی ، یاس ، دلمردگی، سرخوردگی و عصبیت والدین واز دست رفتن علاقه ی دانش آموز شده و نهایتا افت تحصیلی را به دنبال خواهد داشت.

واقعیت این است که انواع اشتباهاتی که کودک مرتکب می شود از یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه ی آن اشتباهات رااز بین برد و به پیشرفت وی اطمینان یافت .

ابتدا معلم می باید تشخیص دهد که نوع اشتباه جزء کدام یک از اشتباهات زیر است .

انواع اشتباهات املایی :

 1 – اشتباه مربوط به ضعف در حافظه ی دیداری .

2 – ضعف در حساسیت شنیداری .

3 – کم دقتی .

4 – آموزشی

5 – وارونه نویسی

6 – قرینه نویسی

7 – نارسانویسی

8 –حافظه توالی دیداری 

9 – تمیز دیداری – دقت

بعد از تشخیص نوع اشتباه می توان  برای درمان آن یک برنامه طراحی نماید .

 

جدول زیر ،خطا ها وعلل نارسا نویسی را فهرست کرده است :

 

 

خطاهای متداول در نوشتن با دست

 

        نقص                                         علل          

 

1 – کج نویسی بیش از حد                         الف)بسیار نزدیک بودن بازو به بدن

ب)بسیار سفت گرفتن شست                                     پ)دور بودن خیلی زیاد نوک قلم از

انگشتان                                                                                                  ت)صحیح نبودن جهت کاغذ

ث)درست نبودن جهت حرکت قلم

 

 

2 –راست نویسی بیش از حد                      الف)بسیار دور بودن بازو از بدن

                                                                        ب)بسیار نزدیک بودن انگشتان به سر قلم

                                                                        پ)هدایت قلم به تنهایی توسط انگشت سبابه

                                                                        ت)ناصحیح بودن جهت کاغذ

 

3 – پرفشار نوشتن                                   الف)فشاردادن بیش از حد انگشت سبابه

                                                                        ب)استفاده از قلم نامناسب

                                                                        پ)نازک بودن بیش از حد قلم

4 – کم رنگ نویسی بیش از حد                            الف)بیش از حد اوریب یا راست نگهداشتن قلم

                                                                        ب)چرخش نوک قلم به یک سمت

                                                                        پ)قطر بیش از حد قلم

 

5 – زاویه دار نویسی بیش از حد              الف)سفت بودن بیش از حد شست

                                                                        ب)بیش از حد شل نگهداشتن قلم

                                                                        پ)حرکت بیش از حد کند قلم

 

6 – نامرتب نویسی بیش از حد                                     الف)نبودن آزادی حرکت

                                                                        ب)حرکت بیش از حد کند دست

                                                                        پ)محکم گرفتن قلم

                                                                        ت)نادرست یا ناراحت بودن وضعیت

 

7 – فاصله گذاری بیش از حد                           الف)پیشرفت بیش از حد سریع قلم به سمت چپ

                                                                        ب)حرکت بیش از حد و سریع جانبی

 

 

برای ترمیم ودرمان نارسانویسی باید اقدامات زیر را انجام داد:

 

1 – روان نویسی در اختیار کودک قرار دهید تا خطوطی به دلخواه روی آن رسم نماید .

باگچی نرم و مناسب روی تخته سیاه خط بکشد یا نقاشی کند .

روی یک وایت برد قابل حمل به دلخواه نقاشی کند یا خطوط رسم نماید .

4 – ارتفاع میز تحریر باید با صندلی و با قد کودک تناسب داشته باشد به گونه ای که بتواند هر دو ساعد خود را به راحتی روی میز قرار دهد .

5 – کاغذ یا دفتری که در آن می نویسد با لبه ی پایین میز تحریر ، زاویه ای در حدود 15 درجه داشته باشد .

6 – نحوه ی  مداد  دست گرفتن دانش آموز باید صحیح باشد . مداد باید بین انگشت شصت و انگشت اشاره قرار گرفته و از بالای قسمت تراشیده شده گرفته شود.

7 – اگر انگشتان و عضلات کوچک و بزرگ دست ، ضعیف یا کوچک هستند ، از مدادهای باریک تر استفاده شود و مداد خیلی کوتاه نباشد .

برای تقویت عضلات استفاده از خمیر بازی تا با آن بازی و شکل سازی نماید ،کار با قیچی ، باز و بسته کردن پیچ و مهره و قفل و کلید ویا مچاله کردن کاغذ باطله پیشنهاد می شود .

8 – یک سری خطهای موازی با فاصله های موازی با فاصله های کم و زیاد رسم کنید و از دانش آموزان بخواهید تا وسط هر دو خط موازی ، یک خط راست رسم کند .

9 – یک سری شکل هندسی و غیر هندسی را به صورت نقطه چین رسم کرده و سپس از کودک می خواهیم تا نقطه چین ها را به هم متصل نماید .

10 – با انگشت آغشته به رنگ پلاستیک و یا گواش هر شکلی را که می خواهد رسم نماید .

11 – اعداد و کلمات و حروف را به صورت کامل نوشته و سپس در کنار آن همان اعداد و کلمات را به صورت ناقص نوشته و از کودک بخواهید آنها را کامل کند .

12 – دو نوار موازی هم را با فاصله مناسب به کاغذ بچسبانید و از کودک بخواهید تا بین آن دو نوار بنویسد .

 

 

تقویت هماهنگی چشم و دست

 

1 – باید برای تقویت هماهنگی چشم و دست برنامه ریزی کنید . اما قبل از انجام برنامه ای که برای تقویت هماهنگی چشم و دست طراحی کرده اید ، بهتر است اول اطمینان یابید که چشم و دست  برتر کودک هر دو در یک طرف قرار دارد . در غالب مردم طرف راست بدن نسبت به طرف چپ برتری دارد . بدین معنی که آنان بیشتر از چشم ، گوش ، دست و پای راست استفاده می کنند .ویا برعکس قسمت چپ بدن برتری داشته و چشم و گوش و دست و پای چپ را مورد استفاده قرار می دهند .بهتر است با انجام تستهایی برتری هر کدام از اندامها مشخص شود تا فرد راست دست همه ی فعالیتها را با راست بدن انجام دهد .

فعالیت های زیر برای تقویت هماهنگی چشم و دست کودک تدارک دیده شده است :

1 – انداختن توپ در حلقه ی مینی بسکت .

2 – تیر اندازی با تفنگهای پلاستیکی به سوی هدف .

3 – انداختن توپ چسبانک به سوی هدف معین .

4– انداختن حلقه های پلاستیکی دور چوبی که به صورت عمودی قرار گرفته است .

5 – بازی با توپ و راکت ، بهتر است از توپ ابری استفاده شود.

6 - پیچاندن نخ دور قرقره  .

7 – حمل استکان پر ازآب ، به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد .

8 – بازی یک قل دوقل .

9 – گرفتن و پرتاب کردن توپ .

10 – دوختن

 

 

منبع مورد استفاده: کتاب درمان اختلالات دیکته نویسی نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی

                         

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 18:12  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

 

نامه ابراهیم لینکن به آموزگار فرزندش

به فرزندم بياموزيد در مدرسه بهتر است مردود شود، امّا با تقلّب به قبولی نرسد. ارزش های زندگی را به او ياد بدهيد و به او ياد بدهيد كه در اوج اندوه، تبسّم كند. به او بياموزيد كه در اشك ريختن خجالتی وجود ندارد. به او بياموزيد كه می تواند براي فكر و شعورش مبلغی تعيين كند، امّا قيمت گذاری برای دل بی معناست. اگر می توانيد نقش مهم كتاب را در زندگی آموزش دهيد.
در كار تدريس به فرزندم ملايمت به خرج دهيد، امّا از او يک ناز پرورده نسازيد.
توقّع زيادی است امّا ببينيد كه می توانيد چه كار كنيد
!

نشانی اصل مطلب:                            http://graas.blogfa.com/post-7.aspx

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 18:2  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

كارت 1

تا كنون چند اتم متفاوت در طبيعت شناخته شده است؟.....

چند در صد مردم ايران به جمهوري اسلامي رأي آري دادند؟   بيش از ......درصد

اختلاف اعدادي را كه در محل نقطه چين

 نوشته ايد را  حساب كنيد و به آن كارت برويد.

اگربه جواب نرسيديد به كارت6برويد.البته كشيدن خط از شماره ي 1 به شماره ي جديد در كارت 17 يادتان نرود

كارت2

مستطيل چند خط تقارن دارد ؟    .... تا

 

مثلث متساوي الاضلاع چند خط تقارن دارد؟ ...... تا

 

اختلاف عددها را حساب كنيد و

 به آن كارت برويد.

كارت3

زير كلماتي كه جمع نيست خط بكشيد.

 

     بانوان – جوانان – خندان – ايرانيان – بزرگان

 

تعداد كلماتي كه زير آن ها خط كشيده ايد چندتاست ؟ ....تا

به آن كارت برويد

اگر فكر مي كنيد اشتباه است، مي توانيد به كارت 2 برويد

كارت4

عدد اعشاري دو صدم را با رقم بنويسيد.  ......

حاصل عبارت زير را حساب كرده و به ساده ترين شكل   

                                                                       بنويسيد

                            =10  سوم× 105 هفتم    

هر دو جوابتان را در هم ضرب كنيد و به آن كارت برويد

اگر فكر مي كنيد اشتباه است، مي توانيد به كارت 3 برويد

كارت5

فاصله ي هر نقطه تا نقطه ي ديگر را هم به صورت افقي و هم به صورت عمودي 1 سانتيمتر در نظر بگيريد.

وقتي اندازه ي اضلاع را مشخص كرديد ، شكلتان را با كشيدن خط به شكل هاي هندسي ، مثل مستطيل ، ذوزنقه

مثلث و ... تقسيم كنيد و مساحت هر شكل را حساب كنيد و سپس مساحت كل شكل را به دست آوريد.

كارت6

حضرت محمد (ص) در چند سالگي مادرشان را از دست دادند؟ ....... سالگي

پدر بزرگشان را در چند سالگي از دست دادند؟.....سالگي

در چند سالگي با خديجه ازدواج كردند.......

دو جواب اول را با هم جمع كنيد و از عدد سوم كم كنيد    جواب مي شود .....

آفرين  به آن كارت برويد.

كارت7

گروهي برنده است كه مساحت شكلي كه در كارت 17 به دست خواهد آمد را حساب كند و در كارت 10 بنويسد.

اگر در پاسخ دادن نياز به راهنمايي داشتيد مي توانيد از كارت هاي راهنمايي كمك بگيريد .ولي نبايد مسير حركت به سمت كارت هاي راهنمايي را  رسم كنيد.در بعضي از كارت ها در صورتي كه جواب اصلي را پيدا نكرديد به كارت جديدي كه معرفي شده حركت كنيد.موفق باشيد.

 

كارت8

اول اين جا را بخوانيد

شما بايد از كارت 1 شروع كنيد.وقتي به سؤالات آن پاسخ داديد عددي را پيدا خواهيدكرد كه شماره ي كارت بعدي شماست . البته يادتان باشد كه مسير حركت خود را در كارت 17 با كشيدن خط مشخص كنيد . اگر مي خواهيد بيشتر بدانيد كارت 7 را هم مطالعه كنيد.

كارت9

دو سوم  يعني دو قسمت از سه قسمت مساوي ، بنابراين وقتي   دوقسمت مي شود 12 ، سه قسمت آن مي شود......

البته مي توانيد از جدول تناسب هم استفاده كنيد ، يا كسرهاي مساوي بسازيد

دوباره سعي كنيد.

كارت10

مساحت شكلي كه در كارت 17 به دست آمده است را حساب كنيد.براي گرفتن راهنمايي كارت 5 را بخوانيد.

 

 

 

 

مساحت شكل مي شود ................ حالا بگوييد برنده

كارت11

مساحت زميني به شكل لوزي كه قطرهاي آن

520 متر و 500 متر است چند هكتار است؟

 

 

از كارتي كه در جنوب شرقي اين كارت است مي توانيد راهنمايي بگيريد.سپس به كارتي كه شماره ي آن را به دست آورديد حركت كنيد ، يا به كارت 12 برويد.

كارت12

همسايگان غربي ايران را نام ببريد

همسايگان شرقي ايران؟

همسايگان شمالي؟

دين مردم چند كشور از همسايگان ما اسلام است؟ ..... تعداد همسايگان ما چند كشوراست؟.....

 

دو عدد را جمع كنيد و به كارت مربوطه برويد.

كارت13

دو سوم  عددي ، دوازده تا شده است  .

خود آن عدد چند بوده  است؟

 

به شماره ي كارتي كه پيدا كرده ايد برويد .اگر راهنمايي خواستيدبه كارت شمالي اين كارت نگاهي بيندازيد

كارت14

براي محاسبه ي حجم مكعب مستطيل كافي است طول ، عرض و ارتفاع را در هم ضرب كنيد . فقط دقت كنيد كه بايد واحد آن ها مثل هم باشد يعني يا همه متر يا همه سانتيمتر باشند. بنابراين اول واحد ها را به يك واحد تبديل و سپس حجم را محاسبه كنيد.

در پايان هم بايد ثلث عدد به دست آمده را حساب كنيد و به كارت جديد برويد.

كارت15

حجم مخزن آبي به شكل مكعب مستطيل به طول 6متر و عرض 4متر و ارتفاع 50 سانتيمتر چند متر مكعب است؟

 

 

 

به كارتي برويد كه شماره ي آن ثلث عدد جواب است.

براي راهنمايي به كارت غربي اين كارت توجه كنيد.

كارت16

مي دانيد كه براي محاسبه ي مساحت لوزي بايد اندازه ي دو قطر آن را در هم ضرب كرده و آن را نصف كنيم.

 

در ضمن يادتان نرود كه هر 10000 متر مربع يك هكتار است . بنابراين بايد ببينيد عددي كه به دست آورده ايد چند تا 10000 متر مربع است.

كارت17

 *5    *4     *3    *2     *1  

*10  *9     *8    *7     *6  

*15  *14   *13  *12   *11

*20  *19   *18  *17   *16

كارت18

با دو حرف اول فاعل و دو حرف آخر فعل جمله ي

 

« بيروني از مفاخر ايران ، كتابهاي زيادي نوشته است.»

 

چه كلمه اي به دست مي آيد؟

 

به نفع شماست كه به آن كارت برويد؛ ولي اگر خواستيد

مي توانيدبه كارت 19 برويد.

كارت19

حضرت علي (ع) در سحرگاه روز ..... ماه رمضان سال چهلم هجري به دست ابن ملجم ضربه خورد و در روز ....... رمضان به شهادت رسيد.

 

عددي كه بين دو عدد به دست آمده قرار مي گيرد

چيست؟........

به كارتي كه اين شماره را دارد برويد .

كارت20

زهرا % 95 يك كتاب 300 صفحه اي را مطالعه كرد.

حساب كنيد چند صفحه ي ديگر از اين كتاب باقي مانده است ؟

 

 

 

 

به كارتي برويد كه شماره ي آن با جواب شما برابر است.

 

برگرفته از گروه آموزش ابتدایی طبس

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:40  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

             دانستنی برای دانش آموزان پنجم

 

چرا آسمان آبی است؟

رنگ آبی یکی از رنگهای موجود در نور خورشید است. نور خورشید همچنان که از میان هوا می تابد پخش می شود و می شکند قسمت آبی رنگ نور خورشید بیشتر از دیگر رنگها می شکند و همین باعث می شود تا آسمان آبی به نظر برسد . اگر ما می توانستیم به بالای کره ي  هوا ( یونیسفر) برویم آسمان به جای رنگ آبی که ما حالا می بینیم سیاه رنگ به نظر می آمد.  

                   

                                چرا آب آبی رنگ به نظر می آید؟

آب درست مانند یک آینه رنگ آسمان را منعکس می کند اغلب اوقات رنگ آسمان آبی است بنابراین آب رنگ آبی را منعکس می کند . هنگامی که آسمان ابری است آب بیشتر خاکستری رنگ به نظر می آید. بعضی اوقات وقتی که گیاهان ریز سبز رنگ بسیار زیادی در آب وجود دارند ، آب سبز رنگ دیده می شود.

 

 

چرا من بعضی مواقع که فلزات یا چیز دیگری را لمس می کنم شوکه می شوم.

وقتی که شما بر کف اتاق بخصوص روی یک فرش پشمی راه می روید الکتریسیته بر روی کفشهایتان جمع شده در سطح خارجی بدنتان پخش می گردد . سپس وقتی که شما چیزی را لمس می کنید که می تواند الکتریسیته را به آسانی دریافت کند این الکتریسیته به سرعت به آن چیز وارد می شود. این عمل جرقه بسیار کوچکی بوجود می آورد که شما آن را به عنوان شوک احساس می کنید.

 

 

چرا تانکرهای بنزین زنجیری دارند که بر روی زمین کشیده می شود؟

کامیون ها نیز به هنگام حرکت بر روی جاده الکتریسیته جمع آوری می کنند . اگر این الکتریسیته از کامیون به چیز دیگری وارد بشود جرقه ای ایجاد خواهد کرد. بوجود آمدن حتی یک جرقه کوچک در نزدیکی کامیونی پر از مواد سوختی ، خطرناک است . این زنجیر اجازه می دهد تا الکتریسیته از کامیون به زمین وارد شود به نحوی که هیچ جرقه ای پدید نیاید.

 

چه چیز رعد را به وجود می آورد؟

وقتی که نور یک رعد و برق از میان هوا عبور می کند این هوا به سرعت گرم می شود . حرارت باعث منبسط شدن هوا می گردد این انبساط ناگهانی غرش رعد را ایجاد می کند بعضی مواقع انعکاس صوت باعث می شود تا صدای رعد برای یک مدت طولانی ادامه یابد.

 

 

چه چیزی برق یا آذرخش را به وجود می آورد؟

برق الکتریسیته ای است که از یک ابر به ابر دیگر یا بین یک ابر و زمین تخلیه می شود. قسمتهایی از یک ابر ممکن است الکتریسیته جمع کند وقتی که یک ابر دارای بار الکتریکی به اندازه کافی به شیئ نزدیک شود جرقه الکتریکی بین ابر و شیء رد و بدل می شود این شیء می تواند یک ابر یا چیز دیگری در روی زمین باشد.

 

 

 

چرا صدای رعد بعد از دیدن نور شنیده می شود؟

رعد و برق هر دو در یک زمان اتفاق می افتند با این حال ما نور را قبل از شنیدن صدای رعد می بینیم . نور تقریباً یک میلیون بار سریع تر از صوت حرکت می کند. هنگامی که صدای رعد یک متر را می پیماید نور تقریباً یک میلیون متر را طی کرده است به این علت است که به نظر می رسد صدای رعد بعد از نور می آید .

 

 

 

چرا وقتی سردتان است می لرزید؟

بدن شما همیشه در حال سوخت و ساز غذاست تا تولید حرارت کند . هنگامی که بدنتان بیش از اندازه گرم می شود شما برای خلاص شدن از حرارت اضافی عرق می کنید ولی وقتی که سردتان است منافذ ریزی که در پوستتان وجود دارد و عرق را خارج می کنند ،  بسته می شوند تا حرارت را در بدن نگاه دارند بعضی مواقع این منافذ بقدری محکم بسته می شوند که باعث طپشهای کوچکی در روی پوست می گردد. همچنین اگر شما بیش از اندازه احساس سرما کنید ممکن است بلرزید . لرزیدن کاری است که به طور غیر ارادی انجام          می دهند. این کار تولید حرارت اضافی می کند تا به گرم شدن شما کمک کند .         

 

 

                                      چرا سگ نفس نفس می زند؟

انسان وقتی بیش از اندازه گرمش شود عرق می کند این کار باعث می شود که احساس خنک شدن بکند اما سگ فقط می تواند از طریق انتهای پاهایش عرق کند و هنگامی که سگ احساس گرما می کند این کار برای خنک کردنش کافی نیست بنابراین نفس نفس می زند. سگ به وسیله ي تنفس کردن سریع گرمای اضافی بدنش را خارج می کند .

 

 

 

چرا بعد از آمدن باران کرم های خاکی بر روی زمین ظاهر می شوند؟

کرم های خاکی از طریق پوست بدنشان تنفس می کنند بنابراین وقتی که آب باران فضاهای خالی در زیر زمین را پر می کند کرم های خاکی برای نفس کشیدن به سطح زمین می آیند.

 

 

عنکبوت چگونه می تواند بدون در هم ریختن تارها بر رویشان حرکت کند؟

فقط روی تارهایی که تار عنکبوت را دور زده اند ماده چسبناکی وجود دارد عنکبوت بر روی تارهایی راه می رود که از مرکز شروع می شوند و مانند پره های یک چرخ به خارج امتداد می یابند.    

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:38  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

سئوالات علمی پنجم     -    اجرا   اسفند ماه

قرآن و هديه هاي آسمان

 1- ما بايد در هنگام تلاوت قرآن ساكت باشيم تا... . 

الف) تلاوت صحيح آن را فرا گيريم                    ب) مورد رحمت و لطف خداوند قرار گيريم

ج) معني آيات قرآن در روح و جان ما اثر كند.                              د) همه ي موارد

2- در عبارت روبرو چند حرف ناخوانا وجود دارد؟ « تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحيمْ »   

الف) يكي                         ب) دوتا                 ج) سه تا                                د) چهارتا

3- كدام يك از مفاهيم زير در زمينه ي پيام قرآني روبرو مي باشد؟ « وَ اَوْفوا بِالْعَهْدِ»

الف) شكر نعمت ، نعمتت افزون كند.          ب) هر چه كني به خود كني      گر همه نيك و بد كني

ج) خداوند بر هر كاري تواناست.               د) اگر رفيق شفيقي، درست پيمان باش.

4- كدام يك از گزينه هاي زير معني آيه ي « اَلْحَمْدُلِلّهِ رَبّ ِالْعالَمين» است؟

الف) خداوند مالك روز جزاست.             ب) حمد و ستايش مخصوص پروردگار جهانيان است.

ج) خدايا تنها تو را مي پرستيم.                               د) خداوند بي نياز است.

5- آيه ي « قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

6- چه كسي مژده ي آمدن پيامبري به نام« احمد» را داد؟

الف) حضرت عيسي (ع)  ب) حضرت موسي (ع)  ج) حضرت ابراهيم (ع)   د) حضرت يوسف (ع)

7- واقعه ي آخرين سفر حج پيامبر كه در غدير خم اتفاق افتاد مربوط به كدام يك از اصول اعتقادي ما مسلمانان مي باشد؟

الف) امامت                   ب) نبوت                            ج) توحيد                            د) معاد

8- از جملات زير كدام يك نادرست است؟

الف) قبل از اسلام مردم بت پرست بودند.

 ب) پيامبر مردم را به راست گويي و امانت داري دعوت مي كرد.

ج) قبل از اسلام مردم از خوردن مال يتيمان خودداري مي كردند. 

 د) بعد از اسلام مسلمانان از انجام كارهاي حرام خودداري مي كردند.

9- كدام يك از موارد زير در مورد حضرت مريم (س) صحيح مي باشد؟

الف) در گهواره با مردم سخن مي گفت.     ب) خداوند از ميوه هاي بهشتي به او عطا فرمود.

   ج) پارسا بود                                    د) ب و ج صحيح است

10- كدام يك از جملات زير در زمينه ي اصل نبوت مي باشد؟

الف) پيامبر فرمود علي جان تو براي من مثل هارون براي موسي هستي.

ب) حضرت محمد (ص) برگزيده شد تا كامل كننده ي راه پيامبران پيشين و تمام كننده ي وظيفه ي آنان باشد.

ج) مسلمانان گروه گروه مي آمدند و دست حضرت علي (ع) را به نشانه ي بيعت مي فشردند.      د)  موارد الف و ج صحيح است.

فارسي

11- كدام يك از فعل هاي زير « دوم شخص جمع » است؟

الف) آموختي                       ب)  گرفته بود                      ج) بخشيديم                      د) مي توانستيد

12- در بيت « جاري شده چشمه هاي  روشن       سيراب نموده دشت و گلشن» فاعل كدام است؟

الف) چشمه هاي روشن                  ب) جاري             ج) سيراب                   د) دشت و گلشن

13- املاي كدام كلمه باتوجه به معني آن درست نيست؟

الف) مهر: محبّت                    ب) رازي: خشنود                  ج) عهد: دوران                  د) عصر: زمان

14- فعل جمله ي رو به رو كدام است؟     « گاليله ماه را با تلسكوپ مشاهده كرد.»

الف) گاليله                                  ب) ماه                         ج) مشاهده كرد                  د) تلسكوپ

15- كدام يك از فعل هاي زير انجام دادن كاري را در زمان گذشته نشان مي دهد؟

الف) مي خورد                               ب) مي نويسد              ج)خواهد خواند                  د) نگاه مي كرد

16- نشانه اي كه كلمه يا سخني يا مطلبي را به كوتاهي نمايش مي دهد ، چه نام دارد؟

الف) مرجع                       ب) علائم                      ج) تلفظ                            د) علامت اختصاري

17- مفهوم كلي بيت روبرو چيست؟      « گرت پايداري است در كارها       شود سهل پيش تو دشوارها»

الف) فداكاري                  ب) يأس                    ج) اميدواري                       د) ايستادگي و مقاومت

18- كدام كلمه ها مخالف يكديگرند؟

الف) ظلمت، تاريكي              ب) سهل، دشوار                    ج) مهر، محبت                    د) سود ،فايده

19- مجموع قاعده هاي هر زباني را  به فارسي

الف) دستور مي گويند              ب) گرامر مي گويند              ج) صرف و نحو مي گويند     د) همه ي موارد

20- در كدام عبارت نهاد يك كلمه نيست؟

الف) كاج همسايه گفت با تندي                           ب) گل بخندد بر سر گل بوته ها

ج) كرد بازرگان تجارت را تمام                         د) برق چون شمشير برّان پاره مي كرد ابرها را

تعليمات اجتماعي

21- علت رفتن ايلات و عشاير به ييلاق و قشلاق در کدام گزينه آورده شده است؟

الف) برای چراندن دام ها  ب) برای شناسايی مناطق حاصلخيز  ج) برای فرار از گرما و سرما      د) الف و ب

22- کدام يك جزء صنايع دستی کشور ترکمنستان محسوب می شود؟

الف) گليم بافی                           ب) قالی بافی                   ج) تور بافی                    د) حصير بافی

23- عراق و افغانستان به ترتيب همسايگان ................ و .................. ايران هستند.

الف) شمالی، شرقی               ب) شرقی، غربي             ج) غربي، شرقی                د) شمالی، غربي

24- کدام يک از استان های زير از نظر آب و هوايی با بقيه متفاوت است؟

الف) آذربايجان شرقی                   ب) خراسان        ج) کردستان                      د) چهارمحال و بختياری

25- اولين کارخانه ي  ذوب آهن ايران در کدام يک از استان های زير ساخته شده است؟

الف) فارس                              ب) اصفهان                  ج) آذربايجان شرقی                   د) خراسان

26- کدام يک از استان های زير به دريا راه ندارد؟

الف) کرمان                            ب) خوزستان                  ج) سيستان و بلوچستان                 د) الف و ب

27- رود ارس ، در مرز مشترک ايران و کدام يک از کشورهای زير جريان دارد؟

الف) آذربايجان                       ب) ارمنستان                     ج) ترکمنستان                          د) الف و ب

28- مردم كدام يك از شهر هاي زير ترك زبان هستند؟

الف) عشق آباد                        ب) ايروان                          ج) باكو                                    د) بغداد

29-كدام جمله در باره ي صنايع مادر صحيح است؟

الف) اغلب در داخل و اطراف شهر ها قرار دارند.       ب) توليدات آن ها به طور مستقيم به مصرف مي رسند.

ج) اتومبيل سازي از صنايع مادر است.                    د) ذوب آهن و ماشين سازي از صنايع مادر هستند.

30- كوچك ترين و بزرگ ترين كشورهاي همسايه ي ايران كدامند؟

الف) آذربايجان ، افغانستان      ب) ارمنستان ، پاكستان   ج) آذربايجان ، پاكستان       د) ارمنستان ، افغانستان

31- مبدأ تاريخ مسلمانان چه روزي است.

الف) هجرت مسلمانان به حبشه         ب) تولد حضرت محمد(ص)       

   ج) بعثت حضرت محمد(ص)               د) هجرت پيامبر به مدينه

32- علت پيشرفت دانش و ادب در دوره ي حكومت بني عباس چه بود؟

الف) شيوه ي درست حكومت آنان           ب) انتخاب وزيران ايراني    

    ج) ايراني بودن خلفاي عباسي           د) پايان ستمگري بني اميه

33-كدام يك از موارد زير نشان مي دهد كه معاويه شرايط صلح نامه با امام حسن(ع) را زير پا گذاشته است؟

الف) ادامه ي حكومت اودر شام          ب) تأسيس سلسله ي بني اميه    

   ج) مشورت با عمر وعاص             د) فرستادن سپاه به عراق

34- مهم ترين علت قيام امام حسين (ع) چه بود؟

الف) ظلم و ستم فراوان معاويه و يزيد     ب) امر به معروف و نهي از منكر  

ج) شهادت برادرش امام حسن (ع)   د) خونخواهي از بني اميه

35- سرزمين ايران در زمان خلافت چه كسي به قلمرو سرزمين هاي اسلامي افزوده شد؟

الف) حضرت علي (ع)                      ب) ابوبكر                      ج) عمر                                  د) عثمان

36-اولين حكومت اسلامي در كدام شهر تشكيل شد؟

الف) مدينه                                    ب) مكه                            ج) كوفه                                 د) شام

37-تصويب و اجراي قوانين كشور بر عهده ي ........... و .......... است.

الف) دولت ، دادگستري          ب) مجلس شوراي اسلامي ، دولت      

  ج) دادگستري ، دولت        د) مجلس شوراي اسلامي ، دادگستري

38- جمهوري اسلامي بر چه پايه اي استوار است؟

الف)رأي مردم                           ب) آزادي             ج) استقلال                               د) ايمان به خدا

39- دليل هجرت پنهاني پيامبر از مكه به مدينه چه بود؟

الف) گسترش اسلام        ب)تصميم كافران براي قتل پيامبر     ج) تشكيل حكومت اسلامي     د) جنگ با كافران 

40-در زمان چه كسي چنگيز به ايران حمله كرد؟

الف) سلطان محمد خوارزمشاه       ب) شاه اسماعيل       ج) شاه عباس                 د) شاه سلطان حسين

علوم تجربي

41- در کدام دستگاه انرژی الکتريکی به حرکتی تبديل می شود؟

الف) اتو برقی                            ب) سماور برقی             ج) آبميوه گيری                 د) بخاری برقی

42- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببريم تا ذوب شود چه نوع تغييری در آهن رخ می دهد؟

الف) شيميايي     ب) شيميايی و بعد فيزيکی              ج) فيزيکی                   د) فيزيکی و بعد شيميايی

43- کدام ماشين از همه پيچيده تر است؟

الف) اهرم                                ب) دوچرخه                      ج) فرغون                        د) ميخ کش

44- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشيد را جذب کند به چه رنگی ديده می شود؟

الف) آبی                             ب) زرد                             ج) سفيد                                  د) سياه

45- در کدام گزينه اتم های سازنده ي مولکول های هر يک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک                    ب) اکسيژن، طلا                         ج) نفت، آهن                       د) آب، مس

46- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام يک از مواد زير بيشتر است؟

الف) روغن                            ب) چوب                            ج) اكسيژن                                 د) بنزين

47- در کدام گروه از مواد رابطه ي ربايش بين مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسيژن < آهن     ب) يخ < آب < فولاد      ج) نقره < آب < آهن       د) اکسيژن < جيوه < شيشه

48- کدام يک از عبارات زير در مورد تعداد اتم های يک مولکول آب و يک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.                         ب) تعداد اتم های آب بيشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها يکسان است.                                د) تعداد اتم های بخار آب بيشتر از آب است.

49- در كدام يک از وسايل زير ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عينک                   ب) چشم زير دريايي              ج) تلسکوپ ساده                 د) دوربين شكاري

50- کدام دسته از مواد زير، ساختمان مولکولی ترکيب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس           ب) زنگ آهن- قند- نشاسته       

   ج) اکسيد جيوه- نمک- آلومينيم            د) اکسيژن- مس- جيوه

51- حاصل کدام يک از موارد زير يک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزيه اکسيد مس     ب) تبخير آب    ج) گاز حاصل از سوختن شمع          د) بخار الکل

52-  در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.         

    ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بيشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصوير، کوچک تر ديده می شود.                       د) موارد ب و ج صحيح است.

53- کدام دسته از وسايل زير همگی ماشين ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شيب دار- پيچ     ب) اهرم- پيچ- دوچرخه      ج) چاقو- چرخ گوشت- قيچی     د) ماشين تحرير- چرخ گوشت- آچار

54- مولکول های کدام يک از مواد زير می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکيب با اکسيژن نوعی اکسيد به وجود آورند؟

الف) مس                                     ب) جيوه                     ج) طلا                                د) آهن

55- وقتي با دوستي ، الاكلنگ بازي مي كنيد كه از شما سنگين تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه مي كنيد؟

الف) فاصله ي خود را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.          ب) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه بيشتر مي كنيد.

ج) فاصله ي دوستتان را از تكيه گاه كمتر مي كنيد.                   د) جاي خود را با دوستتان عوض مي كنيد.

56- در كدام پديده ي زير هم تغيير فيزيكي و هم تغيير شيميايي اتفاق مي افتد؟

الف) سوختن شمع              ب) سوختن غذا                       ج) پختن غذا                   د) توليد اكسيد آهن

57- اگر همه ي ويروس ها از بين بروند ؛ انسان به كدام بيماري مبتلا نمي شود؟

الف) كزاز                         ب) آبله                                    ج) سل                                  د) حصبه

58- براي آن كه يك سطح شيب دار ، كاري را راحت تر انجام دهد، چه تغييراتي بايد در آن به وجود آوريم؟

الف) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه زياد مي كنيم.   

     ب) طول سطح شيبدار را كم و ارتفاع آن را زياد مي كنيم.

ج) طول سطح شيبدار و ارتفاع آن را به يك اندازه كم مي كنيم.          

   د) طول سطح شيبدار را زياد و ارتفاع آن را كم مي كنيم.

59- يك گرم آب با يك گرم يخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم                          ب) مولكول                             ج) اتم                                  د) جرم

60- كدام يك از نورهاي زير به وسيله ي منشور تجزيه مي شود؟

الف) نور آبي                       ب) نور زرد                            ج) نور سفيد                      د) نور قرمز

61- هنگام وقوع زلزله از كدام محل ها بايد دوري كرد؟

الف) سقفهاي وسيع – ديوارهاي داخلي                          ب) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي خارجي

ج) راهروهاي كم وسعت – ديوارهاي داخلي                     د) سقفهاي وسيع – ديوارهاي خارجي

62- كدام يك از عبارت هاي زير صحيح است؟

الف) قارچ ها مي توانند غذا سازي كنند.                               ب) باكتري ها بيشتر در آب زندگي مي كنند.

ج) همه ي باكتري ها بيماري ايجاد مي كنند.               د) باكتري ها فراوان ترين جانداران روي زمين هستند.

63- فضاي بين كدام يك از خاك هاي زير كمتر است؟

الف) خاك باغچه                       ب) خاك رس                     ج) خاك باغچه و شن                    د) شن

64- در كدام لايه ي زمين مقداري آب و بعضي فلزات را مي توان يافت؟

الف) پوسته                    ب) گوشته                 ج) هسته ي بيروني                      د) هسته ي دروني

65-كدام دسته از جانداران زير به ترتيب پيدايش مرتب شده اند؟

الف) تك سلولي ها ، پرندگان ، خزندگان                                  ب) ماهي ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران                                   د) خزندگان ، تك سلولي ها، ماهي ها

رياضي

66- اگر عدد مخلوط  12 و چهار هفتم را به كسر تبديل كنيم ،كدام يك از كسرهاي زير به دست مي آيد؟

الف) 87هفتم    ب) 55 هفتم    ج) 88 چهارم    د) 84 هفتم

67- کدام دسته از اعداد زير بر 3 بخشپذير نيست؟

الف)36 و 51                                ب) 42 و 72                     ج) 87 و 90               د) 53 و 40 

68- از کسرهای زير کدام بزرگ تر است؟

الف)2 دوازدهم      ب) 3 هیجدهم   ج)   5 بیستم    د) 8 چهل و هشتم

69- مربعی که محيط آن 24 متر است مساحت آن چند متر مربع است؟

الف) 32                                      ب) 36                              ج) 24                                د) 48 

70- زهرا 7 پيراهن و فاطمه 8 پيراهن دوخته است. نسبت کار فاطمه به کل کار چيست؟

الف) 7 پانزدهم    ب) 7 هشتم     ج)  8 پانزدهم    د) 8 هفتم

71- کدام يک از کسرهای زير از یک پنجم بزرگ تر و از یک چهارم کوچک تر است؟

الف) 2چهارم   ب) 5 چهارم            ج) 5 بیست و پنجم   د) 9 چهلم

72- پنج ششم18 تا برابر است با:               الف) 16 تا            ب) 30 تا            ج)15 تا       د) 17 تا

73- مساحت مربعی که هر ضلع آن يك کيلومتر باشد چند متر مربع است؟

الف) هزار متر مربع              ب) يک کيلومتر مربع               ج)يک ميليون متر مربع          د) هيچکدام

74-   380000 متر مربع يعنی:

الف) 380 هکتار        ب) 3800 هکتار                   ج) 38 هکتار                     د) 38000 هکتار

75- دو ساعت و چهارده دقيقه برابر است با:

الف) 6814 ثانيه                    ب) 4080 ثانيه                  ج) 8040 ثانيه                د)7214 ثانيه

76- عدد سه ميليون و سه هزار و سه کدام است:

الف) 30003003                  ب) 3000303                  ج) 3003003                د)3030003

77-   قلب يک کودک در هر دقيقه 115 بار می زند. قلب او در ربع ساعت چند بار می زند؟

الف) 6900                            ب) 3450                             ج) 1725                       د) 1150

78-  مساحت ذوزنقه مساوی است با:

الف) مجموع دو قاعده Î ارتفاع                                         ب)نصف مجموع دو قاعده Î ارتفاع 

ج) حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع                                        د) نصف حاصلضرب دو قاعده Î ارتفاع

79- حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟

الف) 9     5   10                 ب) 10                         ج) 60       9                د) 59       10

80- اگر کسرهای 2 پنجم ، 3 چهارم ، یک سوم را با هم مقايسه کنيم و آنها را از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنويسيم کدام پاسخ صحيح است؟

الف) یک سوم, 2 پنجم, 3 چهارم                   ب) یک سوم, 3 چهارم , 2 پنجم 

 ج) 3 چهارم, 2 پنجم, یک سوم                      د) 3 چهارم, یک سوم, 2 پنجم

81- در جاي خالي (O8587) چه عددي باشد تا عدد پنج رقمي حاصل هم بر 6 و هم بر 9 بخش پذير باشد؟

الف) 7                                       ب) 9                                      ج) 4                                      د) 8

82- كدام يك از كسرهاي زير ساده نمي شود؟

الف) 64 سیزدهم       ب) 33 بیست و هفتم        ج) 26 دوازدهم      د) 30 هفتادو پنجم

83- علي قلكش را شكست و ثلث پول هاي آن را به خواهرش و نصف بقيه ي پول را به برادرش داد .پاسخ صحيح كدام گزينه است.

الف) به خواهرش بيشتر پول داده است.   ب) به خودش و خواهر و برادرش به مقدار مساوي پول رسيده است.  

ج)  به برادرش بيشتر پول داده است.              د) چون مقدار پول معلوم نيست نمي شود حساب كرد.

84- اگر قيمت يك خودكار از 75 تومان به 90 تومان افزايش يابد، چند درصد به قيمت آن اضافه مي شود؟

الف) % 15                           ب) % 20                       ج) % 25                            د) % 30

85- در ساختن يك مكعب به ضلع (بُعد) 5 سانتيمتر ، چند سانتمتر مربع مقوا  به كار مي رود؟

الف) 125 سانتمتر مربع      ب) 100 سانتمتر مربع       ج) 150 سانتمتر مربع       د) 200 سانتمتر مربع

86-  كدام گزينه درست است.

الف) 4/7 متر = 74 سانتيمتر                           ب) 07/40 را با حروف « چهل و هفت صدم » مي نويسيم

ج)  گسترده ي چهار وجهي منتظم از 4 مثلث متساوي الاضلاع تشكيل شده است. د) همه ي موارد صحيح است.

87- هرگاه اندازه ي طول ضلع هاي يك زاويه را امتداد دهيم اندازه ي زاويه ......

الف) تغيير نمي كند              ب)بزرگ تر مي شود       ج) كوچك تر مي شود              د)بازتر مي شود

88- در عبارت 16 بیست و هشتم=...... × 4 هفتم كدام كسر زير را در جاي خالي بگذاريم تا تساوي برقرار باشد؟

الف) 4 هفتم                                  ب) 4 چهارم                         ج) 7 چهارم                       د) 4

89- كدام گزينه ،مساحت يك لوزي كه قطر بزرگ آن 5متر و قطر كوچكش 80 سانتي متر است را نشان مي دهد؟

الف) 400 سانتيمتر مربع             ب) 200 سانتيمتر مربع                ج) 4متر مربع                         د) 2 متر مربع

90- كدام گزينه براي حاصل ضرب تقريبي « 45×27 » مناسب تر است؟

الف) 800                               ب) 1000                               ج) 1200                      د) 1500

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:29  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

- كدام يك از شهرهاي زير در استان شما قرار ندارد؟

  الف : مهریز                   ب : فردوس                ج : يزد                       د : بافق

َ2- نسبت وسعت ناحيه ي كناره ي درياي خزر به جمعيت آن چگونه است ؟

الف: زياد است به كم                  ب: زياد است به زياد                        

 ج: كم است به زياد                    د: كم است به كم

3- مهمترين محصول جلگه هاي شمال ايران كدام است ؟ 

   الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون

4- كدام گزينه بيان كننده ي مهمترين منابع گاز در كشور ماست ؟

الف: ناحيه ي خانگيران ، استان خراسان رضوی                                

   ب: ناحيه ي آغاجاري ، استان خوزستان

ج:منابع پارس جنوبي  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد

5- سنگ آهن مورد نياز كارخانه ي ذوب آهن ايران از كجا تاٴمين مي شود؟

  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك

   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان يزد

6- همسايگان شرقي ايران كدامند ؟  

الف: تركيه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان        

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان

 

7- مهمترين رود تركمنستان كدام است ؟

  الف : آمودريا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک

8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: باکو               ب: ایروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان

9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟

الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ایرماق

10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟

الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکیه               د: پاکستان

 

11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟

الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بیعت                           د: امامت

12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟

الف: مکه                       ب: مدینه              ج: حجاز                    د:حبشه

13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟

الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند.                       

 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.

ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.                  د: همه ی موارد درست است.

14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟

الف: کریم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلی شاه

15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟

الف: شاه عباس       ب: محمدعلی شاه            ج: ناصرالدین شاه        د: شاه اسماعیل

16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟

الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلی

 

17- اگر حكومت با همكاري مردم ، صنعت و كشاورزي را گسترش دهد تا شغل هاي بيشتري ايجاد شود، به كدام وظيفه ي خود عمل كرده است؟

   الف: گسترش آموزش و پرورش             

 ب: نگهباني از استقلال كشور      ج: پاسداري از اسلام              د: مبارزه با فقر

 

18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟

الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                    ب: خدا ، کتاب آسمانی  ، امام ، قبله

ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام

19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟

الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستری              ج: دولت    د: مجلس شورای اسلامی

20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367

21- كدام يك از موارد زير مربوط به وضع مولكول ها در مواد مايع است؟

      . الف : مولكول ها مانند دانه هاي زنجير به هم وصل شده اند

       ب : ربايش آن ها بسيار زياد است.

     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها مي توانند آزادانه روي هم سُر بخورند

22- اگر يك قطعه آهن را اول تكه تكه كنيم و بعد آن قدر حرارت دهيم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغييري رخ داده است؟

الف: شيميايي          ب: فيزيكي      ج: فيزيكي و بعد شيميايي       د: شيميايي و بعد فيزيكي

23- در كدام يك  از وسايل زير موتور الكتريكي به كار نرفته است؟

    الف: يخچال                         ب: ضبط صوت             ج: راديو           د:جارو برقي

24- مقدار نيرويي كه براي بالابردن يك جسم به وسيله ي اهرم به كار مي رود ، به چه چيزي بستگي ندارد؟

   الف: ارتفاع تكيه گاه              ب: فاصله ي جسم تا تكيه گاه        

 ج:فاصله ي نيرو تا تكيه گاه                      د: جرم جسم

25- جنس هسته و پوسته ي زمين به ترتيب از چيست؟

  الف:نيكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونيكل             

 ج: نيكل  -  سنگ                د: آهن و نيكل  - سنگ

26- كدام يك از جانداران ساده ي زير در بستني سازي و تهيه ي خمير دندان مورد استفاده قرارمي گيرد؟

  الف: باكتري                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها

27- در خرابي هاي حاصل از زمين لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟

  الف:استحكام زمين                    ب:شدت زمين لرزه                      

 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله

28- اساسي ترين نقش باكتري ها و قارچ ها كدام است؟               

الف: توليد دارو و مواد براي انسان                    ب: بيماري زايي در جانوران        

ج: تجزيه و پوسيدگي مواد                                   د: بيماري زايي در گياهان

29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.                    

 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.                                     

  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

30- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟

الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی

- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم

الف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم      

ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم             

33-  خمس 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

34-  کدام دسته از اعداد زير بر 6 بخشپذير است؟

الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             

  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 

35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟

الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار

36-  كدام گزينه درست است؟

الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر

ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.

37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟

الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16

38-  حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟

الف:  10                      ب:     1    60      9                        

  ج:  60     59       9                      د: 59       10

39- کدام دو عدد با هم برابرند

الف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4            

   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است

40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟

الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر

موفق باشید.

 

بسمه تعالی

پاسخنامه ی آزمون علمی وهماهنگ دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی پنجم ابتدایی  ، 

 نام و نام خانوادگی: ..........................   نام پدر: ............   نام آموزشگاه:......................   تاریخ:............    نمونه ی: ب    

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

 

سؤال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

تعداد پاسخ های صحیح جغرافیا

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح تاریخ و مدنی

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح علوم

 

........

 

تعداد پاسخ های صحیح ریاضی

 

........

 

تعداد کل پاسخ های صحیح

 

 

 

    2 ÷  .........

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی آموزگار محترم و امضا...............................  

 

نمره ی کل آزمون

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:18  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

- در ادامه ي مراحل تقسيمات كشوري ، به جای نقطه چین كدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............→ استان → كشور

  الف : شهر              ب : مر كز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان

2- تراکم جمعيت در كدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي               

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي

3- کدام یک از محصولات زیر در بیش تر نواحی ایران کشت می شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما

4- استان مهم نفت خیز ایران کدام یک از گزینه های زیراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوی           د: بوشهر

5- كدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                    

  ب: ديگ بخار در كارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم تركمنستان از كشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                   د: هيچ كدام

6- همسايگان غربي ايران كدامند ؟

الف: تركيه ، عراق          ب: افغانستان، پاكستان         

 ج: تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان

7- كشور تركمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي تركمني

8- دو قسمت جمهوری آذربایجان به چه وسیله ای از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان

9- مرکز ترکیه و عراق به ترتیب کدام یک از شهرهای زیر است؟

الف: استانبول ،  بغداد              ب: استانبول ، بصره                     

ج: آنکارا ، بصره                        د : آنکارا ، بغداد

10- جلگه ی وسیع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکیه                 ج: پاکستان               د: عراق

 

11- کدام یک از افراد زیرقبل از بعثت پیامبر از دنیا رفت؟

الف: آمنه مادر پیامبر            ب: عبدالله پدر پیامبر                   

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر          د: همه ی موارد

12- به جانشینی پیامبر چه می گویند؟

الف: بعثت           ب: بیعت                ج: خلافت                           د: نبوت

13- سلسله ی بنی امیه ( امویان) را چه کسی تأسیس کرد؟

الف: ابومسلم خراسانی        ب: معاویه             ج: ابوسفیان                  د: یزید

14- كداميك جزء سلسله هاي ترك زبان كه بر ايران حكومت كردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان

15- کدام پادشاه خود را وکیل الرّعایا نامید؟

الف: آقامحمد خان                 ب: شاه اسماعیل                       

  ج: کریم خان زند                             د: ناصرالدین شاه

16- کدام عبارت صحیح است؟

الف: شاه عباس پایتخت صفویه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ایران حکومت کردند

ج: مدرسه ی دارالفنون در زمان ناصرالدین شاه و به دستور امیرکبیر تأسیس شد.   

 د: همه ی موارد صحیح است

 

17-در زمان ما وظیفه ی رهبری بر عهده ی کیست؟

الف: کسی که اسلام را به خوبی بشناسد.            ب: پیامبر                 

 ج: امامان                       د: پیشوایان دینی

18- بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دادگستری چیست؟

الف: نظارت بر اجرای درست قوانین        ب: رسیدگی به شکایات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت           د: الف و ب

19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حكومت چيست؟

ب : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانین اسلامی              الف : نگهباني از استقلال كشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                د : همه ي موارد

20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ی همه ی مسائل نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت.

ب: مهمترین قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ی ما از نوع ولایت فقیه است.

د: در جامعه ی اسلامی هر کس در برابر رفتار دیگران نیز مسئول است.

 

21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمك اضافه كنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات

22- كدام يك تغيير فيزيكي است؟

  ج   : كپك زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکیل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت

23-  اتم هاي تشكيل دهنده ی كدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومینیم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن   

24- در كدام هوا امكان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشك                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                 د: هواي آفتابي پس از باران

25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولكول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي كنند.

د  : چون مولكول ها اتم دارند.           ج   : چون مواد از مولكول ساخته شده اند.  

26- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا              

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله

27- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید      ب: محل زخم را با دستمال ببندد    

  ج: محل زخم را ضد عفونی کند.   د: واکسن کزاز تزریق کند.

28- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدنی

29- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.                  

  ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.        

 د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

30- داروي پني سيلين از كدام يك از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبك ها            ب: ویروس ها                ج:باكتري ها                  د: قارچ ها

 

31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنیم تا « پنجاه میلیارد و بیست و سه میلیون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: یکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان میلیون             د: یکان میلیارد

32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ی سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سی و پنجم             ب: شش و بیست و چهار سی و پنجم

ج: پنج و بیست و سه سی و پنجم     د: شش و بیست و سه سی و پنجم               

33-  ربع 60 تا برابر است با:              

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا

  34- در جای خالی چه عددی را قرار دهیم تا تساوی درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9

35- مساحت زمینی به شکل لوزی به قطرهای 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار      ب: 60 هکتار                  ج: 6هکتار            د: 3هکتار

36- کدام گزینه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتیمتر                ب: 1/0 سانتیمتر = یک میلیمتر

ج: 07/4 کیلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009میلیمتر

37-   %30 عدد 120 چند تا می شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا

38- حاصل تفریق دو عدد مرکب ″14    ′56      7  و ″27    ′53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                         ب: 47       2       3                            

   ج:  13      3     3                         د: 47    3     3

39- نسبت وزن یک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کیلوگرم باشد وزن فرزند او چند کیلوگرم است.

الف: 9کیلوگرم             ب: 14 کیلو گرم         ج: 18 کیلوگرم      د: 45 کیلوگرم

40 – دو جعبه ی مکعبی شکل داریم یکی به ابعاد 2سانتیمتر و دیگری به ابعاد 6سانتیمتر. در داخل جعبه ی بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا می گیرد؟  

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تا

موفق باشید.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 16:15  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

                سئوالات مدنی پنجم

  -۱- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۱-۲- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟
۱-۳- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
۱-۴- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.
۱-۵- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
۱-۶- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟
۱-۷- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
۱-۸- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟
۱-۹- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.
۱-۱۰- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.
۱-۱۱- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.
۱-۱۲- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.
۱-۱۳- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.

۲-۱- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.
۲-۲- .............................. قوانین را تصویب می کند.
۲-۳- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.
۲-۴- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.
۲-۵- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.
۲-۶- وظیفه ی دولت چیست؟

۳-۱- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟
۳-۲- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟
۳-۳- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).
۳-۴- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟
۳-۵- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟
۳-۶- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

۴-۱- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟
۴-۲- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟
۴-۳- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

۵-۱- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.
۵-۲- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۵-۳- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

۶-۱- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.
۶-۲- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟
۶-۳- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟
۶-۴- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

۷-۱- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟
۷-۲- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟
۷-۳- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

۸-۱- معنای تعاون چیست؟
۸-۲- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟
۸-۳- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۴- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۵- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.
۸-۶- معنای انفاق چیست؟
۸-۷- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟
۸-۸- دو نمونه وقف را نام ببرید.

۹-۱- ایثار یعنی چه؟
۹-۲- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟
۹-۳- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟
۹-۴- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟
۹-۵- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.
۹-۶- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:55  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

۹-۱- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟
۹-۲- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟
۹-۳- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟
۹-۴- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟
۹-۵- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟
۹-۶- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟

۱۰-۱- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟
۱۰-۲- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟
۱۰-۳- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟
۱۰-۴- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟
۱۰-۵- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟
۱۰-۶- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.
۱۰-۷- شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟
۱۰-۸- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟
۱۰-۹- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟
۱۰-۱۰- آخرین پادشاه صفوی که بود؟

۱۱-۱- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.
۱۱-۲- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟
۱۱-۳- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟
۱۱-۴- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟
۱۱-۵- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟
۱۱-۶- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟
۱۱-۷- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟
۱۱-۸- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۱-۹- وکیل الرّعایا لقب که بود؟
۱۱-۱۰- کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟

۱۲-۱- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.
۱۲-۲- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.
۱۲-۳- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟
۱۲-۴- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۲-۵- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۲-۶- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.
۱۲-۷- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟
۱۲-۸- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.

۱۳-۱- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟
۱۳-۲- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟
۱۳-۳- پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟
۱۳-۴- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟
۱۳-۵- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟
۱۳-۶- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟
۱۳-۷- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟
۱۳-۸- چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟
۱۳-۹- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۳-۱۰- در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.

۱۴-۱- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟
۱۴-۲- محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟
۱۴-۳- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟
۱۴-۴- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟
۱۴-۵- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.
۱۴-۶- از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.
۱۴-۷- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.
۱۴-۸- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.
۱۴-۹- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.
۱۴-۱۰- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟
۱۴-۱۱- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال ۱۳۲۰ هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.
۱۴-۱۲- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟
۱۴-۱۳- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.

۱۵-۱- در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، در ایران چه اتفاقی افتاد؟
۱۵-۲- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟
۱۵-۳- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
۱۵-۴- قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، به رهبری چه کسی روی داد؟
۱۵-۵- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.
۱۵-۶- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.
۱۵-۷- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟

                                                                              

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:53  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

۱-۱- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
۱-۲- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
۱-۳- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
۱-۴- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
۱-۵- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
۱-۶- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
۱-۷- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
۱-۸- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
۱-۹- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
۱-۱۰- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
۱-۱۱- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
۱-۱۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
۱-۱۳- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
۱-۱۴- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
۱-۱۵- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
۱-۱۶- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
۱-۱۷- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
۱-۱۸- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
۱-۱۹- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
۱-۲۰- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
۱-۲۱- بعثت یعنی چه؟
۱-۲۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
۱-۲۳- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
۱-۲۴- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
۱-۲۶- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

۲-۱- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟
۲-۲- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟
۲-۳- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟
۲-۴- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟
۲-۵- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟
۲-۶- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟
۲-۷- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟
۲-۸- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟
۲-۹- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

۳-۱- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟
۳-۲- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟
۳-۳- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟
۳-۴- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.
۳-۵- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.
۳-۶- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟
۳-۷- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟
۳-۸- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟
۳-۹- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟
۳-۱۰- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟
۳-۱۱- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟
۳-۱۲- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟
۳-۱۳- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.
۳-۱۴- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟
۳-۱۴- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

۴-۱- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟
۴-۲- بیعت یعنی چه؟
۴-۳- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟
۴-۴- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟
۴-۵- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟
۴-۶- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟
۴-۷- خلافت عمر چند سال طول کشید؟
۴-۸- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟
۴-۹- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

۵-۱- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟
۵-۲- خوارج چه کسانی بودند؟
۵-۳- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟
۵-۴- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۵-۵- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟
۵-۶- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟
۵-۷- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟
۵-۸- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟
۵-۹- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟
۵-۱۰- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟
۵-۱۱- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟
۵-۱۲- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟
۵-۱۳- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟
۵-۱۴- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

۶-۱- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟
۶-۲- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟
۶-۳- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟
۶-۴- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟
۶-۵- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟
۶-۶- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟
۶-۷- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟
۶-۸- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟
۶-۹- امام حسین چند سال امامت کرد؟
۶-۱۰- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟
۶-۱۱- یزید چگونه مردی بود؟
۶-۱۲- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟
۶-۱۳- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟
۶-۱۴- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۶-۱۵- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

۷-۱- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟
۷-۲- ابومسلم که بود و چه کرد؟
۷-۳- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟
۷-۴- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
۷-۵- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟
۷-۶- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

۸-۱- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟
۸-۲- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.
۸-۳- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .
۸-۴- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟
۸-۵- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان 1386ساعت 15:52  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

باسمه تعالی

                                                          نوشته : آقای رهیده معلم پایه پنجم

 چون مباحث کتاب از درس ماده وتغییرات آن گذشته ما هم از این مبحث می گذریم

 

وبه بحث در زمینه مبحث انرژی و اهرم ها می پردازیم .

 

ماشین ها به چها رروش به ما کمک می کنند

۱- با انتقال نیرو(تقریبا همه ماشین ها در این  خاصیت مشترک هستند )

2- با افزایش نیرو

3- با تغییر جهت نیرو

4- با افزایش مسافت وسرعت اثر نیرو

 

یکی از انواع ماشین ها اهرم ها هستندکه هر اهرم از سه قسمت مهم به نام های تکیه گاه نیرو جسم تشکیل شده است .

 

البته برای بحث درباره اهرم ها باید به این نکته هم اشاره کنیم که به فاصله تکیه گاه تا محل نیرو را بازوی محرک و از تکیه گاه تا جسم را بازوی مقاوم می نامیم .

 

حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلی اهرم، اهرم ها را به سه دسته تقسیم می کنیم .

 

1- اهرم نوع اول :در این نوع اهرم که تکیه گاه در بین نیرو وجسم قرار دارد دارایاهرم نوع اول خصوصیات زیر می باشد :

 

الف- در بعضی موارد بارزوی محرک و در بعضی موارد بازوی مقاوم می تواند بلندتر باشد

ب- چون در این اهرم تکیه گاه در وسط قرار دارد جهت نیرو برعکس می شود .

ج) نمونه هایی از آن را می توان انبردست قیچی الاکلنگ دیلم و...

 

 

 

2- اهرم نوع دوم : در این نوع اهرم جسم در بین نیرو وتکیه گاه قرار داردو دارایاهرم نوع دوم خصوصیات زیر است

الف ) همیشه بازوی محرک بلند تر از بازوی مقاوم است

ب) نمونه هایی از آن را می توان چرخ دستی فرغون فندق شکن درب بطری باز کن 

 

 

3- اهرم نوع سوم : در این اهرم نیرو در بین جسم وتکیه گاه قرار دارد ودارای این خصوصیات اهرم نوع سوم

الف ) همیشه بازوی مقاوم بلندتر از بازوی محرک است .

 

ب) نمونه های از آن را می توان انبریخ   جاروی فراشی- موچین  

 

 

خصوصیت مشترک هر سه نوع اهرم این است که هر سه اهرم در انتقال نیرو به ما کمک می کنند .

نکته ها : اگر در یک اهرم بازوی محرک بلندتر از بازوی مقاوم باشد آن اهرم مقدار نیرو را افزایش می دهد یا به اصطلاح دیگر در این نوع اهرم در نیرو صرفه جویی می شود که نمونه آن اهرم های نوع دوم هستند .

 

واگر دریک اهرم بازوی مقاوم بلندتر از بازوی محرک باشد آن اهرم مسافت وسرعت اثر نیرو را افزایش می دهد ، همچنین می توان گفت در وقت هم صرفه جویی می شود .نمونه آن اهرم های نوع سوم هستند .

 

توجه داشته باشیم که اهرم نوع اول نسبت به محل قرار گرفتن تکیه گاه می تواند در نیرو یا در وقت برای ما مفید واقع شود .

 

می توان گفت مطالب بالا را کتاب با این زبان بیان کرده که هر چه تکیه گاه را به جسم نزدیک کنیم ......و هرچه تکیه گاه را به نیرو نزدیک کنیم .....

 

در اهرم ها قانونی وجود دارد که اگر بخواهیم اهرم به حال تعادل برسد باید همیشه این رابطه درست باشد

  مقدار نیروضریدر بازوی محرک = مقدار جسم ضربدر بازوی مقاوم

که در این نمونه می توانند مقدار هریک از موارد را نداده باشند که می توانیم با کمک این قانون براساس سه مقدار داده شده دیگر مقدار مجهول را حساب کنیم .

 

یکی دیگر از انواع ماشَین ها سطح شیبدار است

 

سطح شیبدار : سطح مایلی که دو سطح غیر هم ارتفاع را بهم مرتبط می سازد . دقت کنیم که در یک سطح شیبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شیبدار بیشتر شود انجام کار برای ما آسانتر است

 نکته مهم دیگر اینکه در حالتی که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغییر کند وما در هر دو حالت وزنه یکسانی را بالا ببریم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوی می باشد .سطح شیبدار در زندگی انسان کاربردهای زیادی دارد مثل نردبان پیچ که یک سطح شیبدار مارپیچ است و....

 

نوع دیگری از ماشین ها قرقرها هستند که ساده ترین آن قرقره ای است که از یک قرقره تشکیل شده است که ما به همان اندازه که طناب را بکشیم جسم به بالا حرکت می کند مثل قرقره پرچم

 

در بعضی قرقرهای مرکب بسته به تعداد قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشیدن 6

 

متر طناب جسم سه متر یا دو متر جابجا شود( البته کار کشیدن طناب( به زبان ساده)

 

راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بیشتری طناب راباید بکشیم) به عنوان مثال اگر به

 

 قرقره ای که با آن موتور ماشین را بالا می کشند دقت کنیم می بینیم که با کشیدن

 

چند متر طناب یا زنجیر موتور چند سانتی متر جابجا می شود . البته چون در کتاب به

 

این مبحث کمتر پرداخته شده از توضیح بیشتر آن خوداری می کنم .

 

نوع دیگر ماشین ها می توان از گوه چرخ ومحور و سایر ماشین های پیچیده نام برد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آبان 1386ساعت 14:4  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  | 

طراحی درس علوم با توجه به هوشهای چندگانه

محمدلو و طالبی

 

 

برای آموزش فصل دنيای زنده درس علوم می توانيم از روشهای متعددی استفاده نمائيم که متناسب با روش يادگيری دانش آموزان وبراساس نوع هوش آنها باشد.معلم می تواند چند نوع فعاليت را براساس هوشهای چندگانه طراحی کند که البته اين کار به ماهيت مبحث مورد تدريس بستگی دارد. مثلاٌ برای آموزش وتدريس دستگاه گوارش فعاليتهای زير را باتوجه به نوع هوش واستعداد دانش آموزان وبا تعيين زمان فعاليت، در نظر بگيريم.

 

فعاليت ۱- مـــرکز هــــوش بدنـــی ـ جنبشـــی و بصـــری فضايـــی:

در اين فعاليت دانش آموزان می توانند موارد قسمتهای مختلف دستگاه گوارش يا ماکت آنرا توسط خمير گل چينی يا گچ و خاک  درست کنند وبعد آنرا رنگ آميزی نمايند. يا چارت و پوستر دستگاه گوارش را درست نمايند توسط رنگ و بوم يا با استفاده از کاغذ رنگی و فوم تصوير دستگاه گوارش و قسمتهای مختلف آنرا بصورت نقاشی يا کاريکاتور بکشند.

 

فعاليت۲- مـــرکز هـــوش زبانــــی کلامــــــی:

دانش آموزان داستان تخيلی در مورد دستگاه گوارش بنويسند خود را يا موجود ذره بينی (باکتری يا آنزيم) فرض نمايند و به قسمتهای مختلف دستگاه سفر نمايند و هر آنچه را که در يک سفر می توانند کشف نمايند به روی کاغذ بياورند.

 

فعاليت ۳- هــوش درون فــــــــردی:

از دانش آموزان بخواهيم برای دستگاه گوارش انشاء بنويسند و در آن اطلاعات خود را و يا خاطرات و شنيده های خود در مورد نحوه کارکرد قسمتهای مختلف آن و بيماريهای آن بنويسند.

 

فعاليت ۴- مـــرکـــز هــــــوش بيان فـــردی :

از دانش آموزان بخواهيم با دانش آموزان پايه های بالاتر يا با دکتر يا خويش و اقوام مجرب در زمينه دستگاه گوارشی و يا بيماريهای آن گزارش تهيه نمايند. و حداقل از بيست نفر پرسش و پاسخ بگيرند و نتايج را به کلاس ارائه دهند. در زمينه می توانند به کامپيوتر هم رجوع کنند وتصاوير اينترنتی از دستگاه گوارش پيرينت نمايند و به کلاس بياورند. البته برای اينگونه آموزش ابتدا بايد بطور مختصر دانش آموزان را با نوع مطالب و اطلاعات و روش فعاليت آنها آگاه نمائيم و آنها را به چهار يا پنج گروه تقسيم نماييد همچنين مدت زمان فعاليت را برای آنها مشخص کنيم بهتر است سه فعاليت قبلی ذکر شده در کلاس درس انجام گيرد و در واقع کلاس را به کارگاه فعاليت تبديل نماييم.

 

 محاســـــن:

۱- شکوفايی استعداد دانش آموزان و مشخص شدن سبک يادگيری آنها.

۲- قابل اجراء بودن اين طرح در تمام پايه ها و درسها.

۳- مطالب ياد گرفته در حافظه دراز مدت آنها ثبت خواهد شد.

۴- دانش آموزان را به مطالعه کتابهای خارج از پايه و گروه درسی مجبور می کند و آنها را تشويق به آموزش رايانه می نمايند.

 

معــــايب:

۱- وقت گير بودن اين نوع طـــرح برای اجرا در کلاس درس.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 21:3  توسط  مدیر گروه های آموزشی محسن فروتن  |